URSUS

90-lecie harcerstwa w Ursusie

Druga sobota września w Parku Czechowickim była wyjątkowa. Tego dnia przybyło tu wiele drużyn harcerek i harcerzy Hufca ZHP Warszawa Ursus-Włochy im. hm. Mieczysława Bema. Przyszli też członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów, goście i liczni mieszkańcy – aby uczcić 90 rocznicę utworzenia harcerstwa w Ursusie oraz zainaugurować rozpoczęcie nowego roku harcerskiego 2023/2024.

Uroczystości rozpoczęły się już o godz. 10.00 przy pomniku Szarych Szeregów koło Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie złożone zostały kwiaty. Następnie hufiec przemaszerował ulicami Ursusa do Parku Czechowickiego.

W parku

Przy kamieniu hm. Edmunda Pokrzywy, jednego z twórców harcerstwa w Ursusie, żołnierza AK, nauczyciela, dyrektora szkoły – odśpiewano harcerski hymn „Wszystko co nasze, Polsce oddamy”. Po hymnie odbył się apel rozpoczynający rok harcerski 2023/2024 w asyście pocztów sztandarowych.

Zastępca burmistrza dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik złożył wszystkim harcerzom życzenia z okazji jubileuszu i podziękował za zasady, ideały i dbałość o wychowanie młodych adeptów, harcerzy i zuchów w imię tych zasad. Z krótkim przemówieniem wystąpił również zastępca burmistrza dzielnicy Włochy Sebastian Piliński. Apel prowadził i odczytał rozkaz specjalny – komendant hufca hm. Paweł Chempiński. Następnie zapalono znicze przy kamieniu por. hm. Edmunda Pokrzywy. Wszyscy harcerze otrzymali hufcowe plakietki.

Goście nie zawiedli

Obecna była hm. Katarzyna Karolak – komendantka warszawskiej chorągwi ZHP, Bogusław Łopuszyński – Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”, Jerzy Domżalski – dziennikarz, historyk, autor wielu książek historycznych o Ursusie i Zakładach ZM Ursus, hm. Hanna Murawska – kierowniczka filii Muzeum Harcerstwa w Ursusie, phm Andrzej Pokrzywa (syn Edmunda) – współprowadzący filię, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów i wielu byłych harcerzy i harcerek. Nastąpiły wzruszające momenty spotkań koleżanek i kolegów, którzy nie widzieli się od lat. Kilku starszych druhów otrzymało Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”. Tego dnia wręczono też wiele innych harcerskich odznaczeń, nagród i podziękowań.

Harcerskie ognisko

Po apelu wszyscy udali się w kierunku muszli koncertowej, gdzie odbyły się kolejne części obchodów 90. rocznicy utworzenia harcerstwa w Ursusie.

Rozpalono ognisko, przy którym harcerze i goście wysłuchali kilku niezwykle interesujących i mądrych gawęd, opowiadanych przez druhny i druhów, będących w harcerstwie czasem dobrze ponad pół wieku. Opowieści przeplatały się z piosenkami przy akompaniamencie kilku gitar. W tzw. międzyczasie odbywały się rozmowy towarzyskie, szczególnie wśród starszych druhen i druhów.

Apelujemy do władz

Bez niezwykłej energii Harcmistrz Hanny Murawskiej i jej potrzeby działania w dobrym celu – obchody pewnie by się nie odbyły. Wyraziła ona – nie po raz pierwszy – rozgoryczenie, że już „tyle lat” filia Muzeum i harcerscy seniorzy gnieżdżą się w 20-metrowym pokoju na I piętrze Domu Kultury „Kolorowa”. Poparło ją kilkoro zasłużonych harcerskich seniorów, a my („Mocne Strony”) o poprawę ich warunków lokalowych apelujemy do osób, które z racji zajmowanych stanowisk już dawno powinny o to zadbać.

Warto wspomnieć, że transport plansz i innych niezbędnych przedmiotów oraz nagłośnienie zapewnili pracownicy Ośrodka Kultury „Arsus”.

Aż do ciszy nocnej

Wieczorem z koncertem wystąpił zespół „Janusz & Przyjaciele”, a bractwo harcerskie towarzyszyło im tańcząc i śpiewając.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 7/2023, 21 września 2023