KulturaURSUS

46 Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”

Warszawska Syrenka jest jednym z najdłużej istniejących tego rodzaju konkursów w Warszawie i na Mazowszu. Prawie półwieczna tradycja i zaangażowanie twórców i organizatorów oraz ukierunkowanie na uczniów szkół podstawowych zaowocowało ogromną popularnością konkursu. Co roku, w eliminacjach bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Na przesłuchania finałowe przyjeżdża ok. 200 dzieci z Mazowsza, w tym połowa spoza Warszawy. Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji.

Głównym organizatorem i gospodarzem przeglądu finałowego – dla laureatów eliminacji powiatowych i stołecznych dzielnicowych jest Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. W dzielnicy Ursus w eliminacjach szkolnych wzięło udział 238 uczniów z 9 szkół podstawowych, a do eliminacji dzielnicowych w Ośrodku Kultury „Arsus” przystąpiło 87 uczestników. Głównym organizatorem etapu dzielnicowego, włącznie z koncertem laureatów w Arsusie była, jak zwykle niezawodna, wieloletnia instruktorka Ośrodka Kultury – Bożena Iwaniukowicz.


WYBÓR NAJLEPSZYCH W DZIELNICY URSUS

W dniu 31 marca 2023 r. w Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się Koncert Laureatów etapu dzielnicowego 46 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, w którym uczestniczyło około 250 dzieci, nauczycieli, opiekunów oraz rodzin uczestników konkursu. Recytacje, które wybrani uczestnicy z młodszych klas zaprezentowali na scenie były bardzo profesjonalne i zrobiły na licznej widowni duże wrażenie. W imprezie w Ursusie udział wzięli m.in.: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, Dyrektor OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński, Naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Ursus Katarzyna Świtalska oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Dzielnicy Wanda Kopcińska.

Na konkurs finałowy w Mazowieckim Instytucie Kultury mogli trafić tylko ci najlepsi – zwycięzcy konkursów lokalnych. Uczniowie oceniani byli w trzech kategoriach: klasy 1–3, klasy 4–6 i klasy 7–8. Jury w składzie Krzysztof Ogłoza, Damian Czarnecki, Bożena Iwaniukowicz, po wysłuchaniu z uwagą wszystkich recytacji i wnikliwej analizie wyłoniło najlepszych, których zakwalifikowano do ostatniego etapu i walki o Grand Prix konkursu.


Zakwalifikowano następujące osoby:

 • w grupie wiekowej klasy 1–3 – Dominik Stępak ze Szkoły Podstawowej Nr 11
 • w grupie wiekowej klasy 4–6 – Małgorzata Draniak ze Szkoły Podstawowej Nr 2
 • w grupie wiekowej klasy 7–8 – Igor Albera ze Szkoły Podstawowej Nr 360

Fragment protokołu z eliminacji dzielnicowych 46 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” przeprowadzonych w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w dniach 14 – 15 MARCA 2023 r.:

Kategoria pierwsza – klasy 1–3

 • miejsce III – exequo:

Mirosława Kamecka kl. 1 – Szkoła Podstawowa Nr 4 i Aniela Tyszczuk kl. 2 – SP Nr 2

 • miejsce II – exequo:

Przemysław Kamecki kl. 3 – SP Nr 4 i Zofia Szczepańska kl. 2 – SP Nr 11

 • miejsce I – Dominik Stępak kl. 2 – SP Nr 11

Kategoria druga – klasy 4–6

 • miejsce III – exequo:

Magdalena Pyzera kl. 5 – SP Nr 11 i Amelia Iwańska kl. 5 – SP Nr 11

 • miejsce II – Gabriela Bach kl. 4 – SP Nr 2
 • miejsce I – Małgorzata Drabiak kl. 4 – SP Nr 2

Kategoria trzecia – klasy 7–8

 • • miejsce III – Kinga Głowacka kl. 8 – SP Nr 14
 • • miejsce II – Mateusz Chmielewiec kl. 8 – SP Nr 360
 • • miejsce I – Igor Albera kl. 8 – SP Nr 360

Statuetki, dyplomy, upominki i wyróżnienia zostały uroczyście wręczone na scenie przez burmistrzów, dyrektora „Arsusa” i przewodniczącą komisji kultury.


PODSUMOWANIE DZIELNICOWEGO JURY

Na zakończenie Jury dzielnicowego etapu konkursu przekazało szczególne podziękowania uczestnikom, opiekunom i rodzicom, którzy wspierali recytatorów w przygotowaniach do poszczególnych etapów konkursu za zaangażowanie i udział w eliminacjach Konkursu oraz zwróciło się do nich z informacjami i uwagami: – Powróciliśmy do warsztatów organizowanych w placówkach kultury z aktorem. Żywy kontakt jest cenną lekcją komunikacji międzyludzkiej i daje możliwość przepracowania tekstu przygotowanego na konkurs, choć zdajemy sobie sprawę z ograniczeń czasowych takich warsztatów. Dobór repertuaru powinien być bardziej przemyślany, z uwzględnieniem rozwoju emocjonalnego i możliwościami recytatorów, co pozwoli stworzyć wiarygodny i autentyczny przekaz. Trzeba zwrócić uwagę na staranność mowy, artykulację, końcówki wyrazów, błędne akcentowanie. Mowa sceniczna różni się od potocznej. Zwrócić należy uwagę na emisję głosu i ilustrowanie tekstu gestem. Ilustracyjny gest jest zbyteczny w prezentacji scenicznej, choć może być dobrym narzędziem w pracy warsztatowej. Naszą uwagę zwróciła duża ilość braku puent, co może wynikać z powierzchownej analizy tekstu. Bardzo zależy nam na rozwijaniu wrażliwości literackiej dzieci i młodzieży, a udział w konkursach recytatorskich bardzo temu sprzyja. Ogromnie za to dziękujemy i liczymy na dalszy udział.

WARSZAWSKIE ELIMINACJE

W eliminacjach warszawskich, ze względu na bardzo wysoki poziom przygotowania wszystkich tegorocznych laureatów z poszczególnych dzielnic i całego Mazowsza – z dzielnicy Ursus szczęście miał jedynie Igor Albera, który trafił do finału i w swojej kategorii otrzymał wyróżnienie.

Jak czytamy na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury celem konkursu jest ujawnianie młodych talentów recytatorskich, pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania oraz ożywienie kontaktu z poezją polską i zagraniczną.

WNIOSKI JURY 46. KONKURSU

Fragment z protokołu: Jury 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka przeprowadzonego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie w składzie: dr Jerzy Łazewski – Dorota Gellner – Leszek Zduń podkreśliło wysoki poziom uczestników Konkursu – zwłaszcza w kategorii klas 4–6, czego wyrazem jest przyznanie Grand Prix Konkursu czwartoklasistce [Stefanii Wojciechowskiej – przyp.red.]. Komisja oceniająca zauważyła większą staranność i różnorodność w doborze repertuaru, jednocześnie jednak zachęciła do dalszych poszukiwań artystycznych i literackich oraz sugerowała również większą dbałość o dykcję i emisję głosu. Jury podziękowało nauczycielom, instruktorom, rodzicom i opiekunom za ogromny wkład pracy w przygotowanie uczestników. Podziękowało również Mazowieckiemu Instytutowi Kultury za niezwykle sprawną organizację finałowych przesłuchań i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. To było prawdziwe święto polszczyzny w najwyższym artystycznym wydaniu.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 5/2023, 29 czerwca 2023