MICHAŁOWICE

4 lata działalności Dziennego Domu Seniora w Komorowie

16 lutego br., Dzienny Dom Seniora w Komorowie świętował 4. rocznicę działalności. Jednak tego dnia okazji do świętowania było więcej, ponieważ poza jubileuszem placówki seniorzy celebrowali także Walentynki i Tłusty Czwartek.

Czwartkowe wydarzenie było pełne atrakcji i przede wszystkim – w całości poświęcone seniorom korzystającym z usług DDS. Uroczystość zainaugurowało powitanie gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Beata Rycerska, dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznego w Komorowie, Pan Robert i seniorzy z zespołu Cała Praga Śpiewa, Pan Piotr i seniorzy z zespołu Michałowiczanka, członkowie grupy Teatralnia K40, i złożenie podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w działalność placówki. Po części oficjalnej nastąpiły występy artystyczne seniorów – recytacje wierszy oraz wspólne odśpiewanie piosenek przy akompaniamencie Pana Piotra z zespołu Cała Praga Śpiewa. Dalsza część spotkania płynnie przeszła we wspólny udział seniorów i gości w przygotowanych przez organizatorów zabawach i tańcach. No i oczywiście, jak na urodziny przystało, nie zabrakło przepysznego tortu.

Dzienny Dom Seniora to niezwykle ważne miejsce dla seniorów z gminy Michałowice. To miejsce, w którym ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną osoby starsze mają możliwość uzyskania wsparcia w zakresie codziennego funkcjonowania. Jednak placówka ta, poza usługami opiekuńczymi, stanowi także wsparcie w kształtowaniu nawyków i postaw prozdrowotnych, oferuje konsultacje specjalistyczne, poradnictwo, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii, w tym podnoszące sprawność fizyczną, gimnastykę ogólnousprawniającą, taniec, usługi rekreacyjno-turystyczne itd.

Jednak oprócz ciekawych form spędzania czasu wolnego, DDS co najważniejsze – jest lekiem na samotność. Seniorzy korzystający z jego usług cenią sobie możliwość aktywizacji społecznej i przebywania razem. Mają okazję do spotkań, wspólnego uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach i pogadankach. Nie bez przyczyny przez 4 lata działalności placówki skorzystało z jej usług 62 pensjonariuszy.

Wszystkim osobom tworzącym DDS dziękujemy za ogrom pracy, cierpliwość i pogodę ducha oraz życzymy na kolejne lata, abyście dalej trwali w takim zaangażowaniu, chęci niesienia pomocy i serdeczności.

UG Michałowice

MS 1/2023, 23 lutego 2023