PIASTÓW

Zakończenie modernizacji budynku OSP

Zakończyła się modernizacja budynku strażnicy OSP w Piastowie. Zainstalowano bramę do garażu, gdzie przechowywana jest drabina samochodowa MAGIRUS. Modernizację zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego, które udzieliło dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł w ramach Zadania „Mazowieckie Strażnice OSP–2022” oraz wkładzie Miasta Piastowa w kwocie 19 599,75 zł. 

Ta nowa i w pełni zautomatyzowana brama znacznie usprawni funkcjonowanie strażnicy.

MS 21-22, 15 grudnia 2022