AktualnościPIASTÓW

Piastów. Centrum Wi-Fi

31 sierpnia 2022 r. została uruchomiona darmowa sieć dostępu do Internetu „Piastów. Centrum Wifi”.

W ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Miasto Piastów uruchomiło 13 HotSpotów w kilkunastu lokalizacjach.

Punkty zewnętrzne – lokalizacje:

1. Trybuna „MOSiR Piastów”

2. Patio przy LO im. Adama Mickiewicza,

3. Park im. Bogny i Jerzego Sokorskchi, przy tężni solankowej,

4. Park św. Stanisława Kostki, przy siłowni plenerowej.

Punkty wewnętrzne – lokalizacje:

1. Budynek Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul, 11 Listopada 2 (Kancelaria);

2. Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8;

3. Budynek Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”, ul. 11 Listopada 8;

4. Biblioteka Miejska w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2a (budynek LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie);

5. Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej 24 (hol przy sali kinowej);

6. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie przy ul. Lwowskiej 8;

7. Budynek MOSiR w Piastowie przy Al. Tysiąclecia 1 (sala posiedzeń rady);

8. Budynek Willi Millera w Piastowie ul. Bohaterów Wolności 23 (sala biblioteczna);

9. Przychodnia SPZOZ Piastun przy ul. Skorupki 16A.

Całkowita wartość dofinansowania 64 337,94 PLN w podziale:

  • Unia Europejska: 51 470,35 PLN
  • Budżet Państwa: 12 867,59 PLN

MS 15/2022, 8 września 2022