PIASTÓW

Awanse piastowskich nauczycieli i zaprzysiężenie nowej dyrektor SP nr 5

30 sierpnia, w obecności radnych Rady Miejskiej w Piastowie, odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 oraz ślubowanie nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego 'Juno’ w Piastowie od dnia 1 września tego roku powierzono Pani Ewie Nowackiej, której kandydatura została wyłoniona w przeprowadzonym w czerwcu konkursie. Pani Ewa Nowacka to doświadczony pedagog. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by prowadzona przez nią placówka rozwijała się i była miejscem, gdzie cała społeczność szkoły będzie czuła się dobrze.

Egzamin zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zdało dziewięciu piastowskich nauczycieli: Starczewska Katarzyna, Kielan Sylwia, Osińska Karolina, Nagórska Małgorzata, Mularczyk Mateusz, Szczupak Anna, Urbańska Katarzyna, Główczyński Rafał, Dobrzyńska Katarzyna.

Akty awansu wręczył pedagogom Burmistrz Miasta Piastowa G. Szuplewski. W swoim ślubowaniu nauczyciele zobowiązali się do rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży.

 Nowej Pani Dyrektor życzymy powodzenia w realizacji wszystkich zamierzeń, a mianowanym nauczycielom wytrwałości i sukcesów w nauczaniu młodych piastowian.

MS 15/2022, 8 września 2022