AktualnościOŻARÓW MAZOWIECKI

Co słychać w inwestycjach w Gminie Ożarów Mazowiecki

Czas wakacji w przypadku gminnych inwestycji nie jest czasem wypoczynku i lenistwa. W ramach kolejnych działań rozpoczęto m.in. modernizację ulicy Szkolnej, rozstrzygnięto przetarg na modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz ogłoszono przetarg na wykonanie kolejnych nakładek asfaltowych na ulicach gminnych.

Modernizacja ul. Szkolnej zakłada wykonanie remontu nawierzchni jezdni w postaci nowej nakładki asfaltowej, wymianę nawierzchni chodników i zjazdów wzdłuż ulicy oraz przebudowę ogrodzenia po wschodniej stronie ulicy. Zintensyfikowano prace, aby większość robót drogowo-brukarskich została zakończona przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Całość inwestycji Wykonawca prac wycenił na 1 240 000,00 zł.

Z początkiem sierpnia rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. W pierwszym etapie – w łazienkach budynku – zaplanowano wymianę płytek ściennych i podłogowych, armatury łazienkowej oraz dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Drugim etapem zadania będzie wymiana drzwi wewnętrznych i zestawów drzwiowych. Kwota oferty przetargowej dla tego przedsięwzięcia wynosi 1 779 000,00 zł.

Kolejną planowaną inwestycją jest budowa windy obsługującej budynek przy ul. Konotopskiej 4. Inwestycja pozwoli na dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym oraz ułatwi korzystanie z budynku pozostałym użytkownikom. Jej koszt szacowany jest na ok. 900 000,00 złotych.

Na rozstrzygnięcie czeka przetarg na wykonanie projektu oraz budowę przedszkola przy ulicach 1-go Maja i Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim. W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 10 wykonawców. Trwają procedury dotyczące weryfikacji zgodności złożonych ofert ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy zakłada wybudowanie budynku do obsługi 12 oddziałów przedszkolnych, które łącznie będą w stanie przyjąć 300 dzieci. Zespoły pomieszczeń dla każdej z grup będą się składać z sali zajęć, węzła sanitarnego, pomieszczenia porządkowego oraz magazynu pomocy dydaktycznych. W budynku powstaną też inne, dodatkowe pomieszczenia, takie jak: sale do zajęć sensorycznych, pracowania plastyczna, pomieszczenia do zajęć logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych oraz pomieszczenia administracyjne. Planowane jest wybudowanie kuchni, zmywalni, chłodni i innych – potrzebnych do wydawania dzieciom posiłków – pomieszczeń.

Czas na realizację inwestycji to 2 lata od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Ogłoszony został również przetarg na modernizację nawierzchni kolejnych dróg gminnych. Tym razem chcemy zająć się nawierzchnią ulicy Jaśminowej oraz odcinakami ulic Mazowieckiej, Zielnej, Wspólnej Drogi i Przyparkowej.

Kolejnymi planowanymi inwestycjami są: budowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza i Kopytowskiej oraz modernizacja nawierzchni ulicy Czeremchy.

Zmodernizowany odcinek ul. Szkolnej

Piotr Kuśmierczyk

Wydział Inwestycji i Remontów

MS 15/2022, 8 września 2022