OŻARÓW MAZOWIECKI

Tężnia solankowa zaprasza

Oddajemy do użytku mieszkańców kolejną inwestycję. Jest to tężnia solankowa, która wybudowana została przy placu zabaw w Parku Ołtarzewskim.

W ramach inwestycji powstał obiekt o powierzchni ok. 142 m2 i wysokości 6,43 m. Konstrukcja tężni wykonana została z drewna iglastego na fundamentach betonowych zbrojonych. Sercem konstrukcji jest jej wypełnienie z krzaków tarniny, o średnicy gałązek od 5 do 15 mm, które poprzez swoje ułożenie powoduje rozbijanie spływającej solanki i powstanie tzw. mgiełki solankowej. Obiekt został dodatkowo wyposażony w obiekty małej architektury składające się z 12 ławek oraz koszy na śmieci, oświetlenie obiektu oraz instalacje elektryczną, wodociągową i technologiczną zasilania tężni. Prace budowalne zostały wycenione na kwotę 590 400,00 zł.

Nowa inwestycja doskonale wpisuje się w rozwijany od kilku lat charakter okolic Parku Ołtarzewskiego, który służyć ma mieszkańcom gminy jako miejsce rozrywki i wypoczynku.

Tężnia solankowa to jeden z pomysłów wskazanych przez mieszkańców dotyczących wykorzystania środków z nagrody dla gminy w ogólnopolskim konkursie „Rosnąca odporność” w trakcie pandemii covid-19.

Łukasz Czyż

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 3/2023, 27 kwietnia