OŻARÓW MAZOWIECKI

 Stacja PKP Ożarów Mazowiecki po przebudowie

Oczekujemy na odbiór przebudowanej stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim. Jeśli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, to przejdziemy przejściem podziemnym do dwóch peronów już od 3 września 2023 r., czyli wraz z korektą rozkładu jazdy PKP Kolei Mazowieckich.

Do zakończenia całej inwestycji pozostaną prace okołotorowe, czyli np. dokończenie budowy ekranów akustycznych. Ta długa inwestycja (przypomnijmy: przetarg na dokumentację przedprojektową był ogłoszony w marcu 2015 roku, zwycięzcą przetargu okazało się konsorcjum firm IDOM Ingeniería y Consultoría-Lider oraz IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.) powinna się zakończyć do końca 2023 roku.

Całą inwestycję wykonała spółka ZUE S.A. z Krakowa , która w czerwcu 2017 roku wygrała przetarg na przebudowę stacji PKP Ożarów Mazowiecki (umowa na wykonanie przebudowy została podpisana 21 sierpnia 2017 r.). Warto zaznaczyć, że cała inwestycja to projekt o wartości blisko 120 mln zł netto: „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa–Kutno finansowany jest w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Po przebudowie stacja PKP Ożarów Mazowiecki ma dwa perony, przy których mogą stanąć jednocześnie 4 pociągi. Perony są zaopatrzone w ławki oraz dynamiczną informację pasażerską (wyświetlacze). Do peronów będzie można dojść przejściem podziemnym, również zaopatrzonym w wyświetlacze informujące o godzinie odjazdu pociągu i ewentualnych opóźnieniach. Wyjścia na perony posiadają windę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zainstalowano także poręcze oraz oznakowanie pionowe i poziome (nawierzchni), w tym instalacja oznaczeń dotykowych (wypukłych piktogramów, wypukłych znaków alfabetu lub oznaczeń w alfabecie Braille’a).

W ramach inwestycji powstało również miejsce na tory boczne dla pociągów aglomeracyjnych. Wymieniono sieć trakcyjną, a także zbudowano na nowo budynek nastawni.

Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki wzrośnie przepustowość linii kolejowej, a dzięki torom bocznym dla kolei aglomeracyjnej będzie możliwe uruchomienie w przyszłosci SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej).

Odrebną kwestią jest bezpieczeństwo pasażerów, zarówno na peronach, a zwłaszcza w nowo wybudowanym przejściu podziemnym. Jak informuje PKP PLK, monitoring powstanie z innego funduszu operacyjnego.

Sporo kontrowersji wśród mieszkańców przy przebudowie stacji PKP w Ożarowie budzą zainstalowane urządzenia ochrony akustycznej środowiska (ekrany), które minimalizują ponadnormatywne oddziaływania akustyczne. Jak zapewnia PKP PLK, powstały one w wyniku przeprowadzonych pomiarów hałasów. Nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z wyników tych pomiarów, jak np. mieszkańcy ul. Dobrogórskiej, którzy o te ekrany walczyli. Mimo próśb i podań do PKP PLK, ich postulaty nie zostały przez spółkę uwzględnione. Po całkowitym zakończeniu tej inwestycji odbędzie się inwentaryzacja powykonawcza i zostanie przeprowadzona ponowna ocena hałasu. Miejmy nadzieję, że ponowne pomiary potwierdzą negatywne odziaływanie hałasu na mieszkańców ulicy Dobrogórskiej i urzędnicy podejmą odpowiednie działania, aby zainstalować urządzenia ochrony akustycznej w tym miejscu.

Mariusz Latek

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023