OŻARÓW MAZOWIECKISOLIDARNI Z UKRAINĄ

Cała społeczność gminy zaangażowana w pomoc uchodźcom

Szanowni Państwo,

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę, wolne i suwerenne europejskie państwo, jest wydarzeniem wstrząsającym i wykraczającym poza cywilizowane formy rozstrzygania międzynarodowych sporów. Za naszą wschodnią granicą toczą się ciężkie walki, giną ludzie, a całe rodziny zmuszone są opuścić swoje domy i mieszkania… Ci ludzie istnieją naprawdę, nie są tylko migawkami z serwisów informacyjnych.

W tak trudnych chwilach narodowi ukraińskiemu należy się wsparcie i opieka.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim mieszkańcom gminy, którzy aktywnie włączyli się w działania na rzecz niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. W szczególności pomocy potrzebują kobiety i dzieci, które uciekając przed złem tej wojny, szukają schronienia i bezpiecznego miejsca na naszej ożarowskiej ziemi. Takie miejsce oferują nasi mieszkańcy użyczając swoje mieszkania i domy rodzinom ukraińskim. Poruszeni tragizmem wydarzeń zza wschodniej granicy, z własnej inicjatywy organizują pomoc potrzebującym, w tym transport i zakwaterowanie.

Gmina zorganizowała i prowadzi Punkt zakwaterowania dla uchodźców w Hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach przy ul. Sochaczewskiej 218. W kilka dni Hala zamieniła się w przyjazny dom dla ukraińskich matek i dzieci. Hala sportowa została podzielona na trzy strefy: sypialną z 70 łóżkami, zabawy dla dzieci oraz rekreacji i odpoczynku. Szatnie z natryskami zmieniły się w łazienki lub pralnie. Wydzielono również kuchnię i jadalnię. Na parterze znajduje się podręczny magazyn odzieżowy, magazyn żywności i środków czystości. Wszystko po to, aby zapewnić naszym gościom jak najlepsze warunki pobytowe i wszystko to, co jest niezbędne na co dzień.

Od pierwszego dnia funkcjonowania Punktu tj. 3 marca 2022 r. wsparciem i opieką objęliśmy ponad 700 osób.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie naszych mieszkańców – ludzi dobrego serca – wolontariuszy, którzy od początku bardzo aktywnie włączyli się w organizację, a następnie funkcjonowanie Punktu. Każdego dnia, poświęcając swój czas, pomagają potrzebującym. Mamy wolontariuszy tłumaczy, lekarzy, psychologów, animatorów dla dzieci, kierowców itp. Wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego, Jednostek organizacyjnych gminy, a także Strażników Miejskich i gminnych strażaków ochotników codziennie, 24 godziny na dobę, pomagają oni uchodźcom.

Pomoc rzeczową oferują także firmy, które działają na naszym terenie. Z wieloma jesteśmy w stałym kontakcie i otrzymujemy realne wsparcie dla naszych potrzebujących.

Od 14 marca 2022 r. trwa rekrutacja do oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zostaną uruchomione oddziały przygotowujące uczniów przybywających z zagranicy do nauki w polskiej szkole. Dzieci będą się uczyły wszystkich przedmiotów i dodatkowo języka polskiego jako obcego. Zależy nam na dobrostanie zarówno naszych ożarowskich dzieci, jak i na wsparciu nowych mieszkańców i uchodźców, dlatego pracę placówek oświatowych organizujemy tak, aby nie zakłócać normalnego działania szkół i przedszkoli, a jednocześnie wdrażać dzieci z Ukrainy w system polskiej edukacji.

W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 165 (III p.) prowadzona jest rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i pozostać w Polsce.

W Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 165 (I p.) przyjmowane są wnioski o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej przysługujących uchodźcom z Ukrainy.

Z uwagi na liczbę osób oba ww. działania będą procesem długotrwałym, dlatego bardzo prosimy o sukcesywne składanie wniosków. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz OPS służą w tym zakresie pomocą.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej gminy https://ozarow-mazowiecki.pl oraz w mediach społecznościowych.

Raz jeszcze dziękuję Wszystkim Mieszkańcom, Wolontariuszom, Strażakom Naszych Jednostek OSP, Strażnikom Miejskim, Pracownikom Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych, Radnym Rady Miejskiej, przedstawicielom biznesu i organizacji społecznych oraz wszystkim tym, którzy wspierają wspólne działania pomocowe na rzecz społeczności ukraińskiej.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 4/2022, 24 marca 2022