OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki wysoko w Rankingu „Rzeczpospolitej”

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła wysokie 23 miejsce w XVII edycji prestiżowego Rankingu „Rzeczpospolitej”, w kategorii gmin miejskich i wiejsko-miejskich. To najlepsza lokata wśród samorządów naszego powiatu.

Po raz 17 kapituła rankingu oceniła samorządy, które w najlepszy sposób dbają o zrównoważony rozwój. W skład kapituły wchodzą eksperci z dziedziny samorządu i prawa, pracom przewodniczy prof. Jerzy Buzek.

Ocenie podlegały działania podejmowane w zakresie trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Punkty przydzielano po analizie m.in. zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami, budowy potencjału rozwojowego. Kapituła porównywała też wpływ samorządów na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Jak możemy przeczytać na stronie organizatora rankingu: … Braliśmy tu pod uwagę zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Ważne były również kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcja emisji spalin i smogu.

Oddzielną kategorią była kwestia oceny jakości zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich sklasyfikowano blisko 900 jednostek samorządowych. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego


MS 19/2021, 11 listopada 2021