OŻARÓW MAZOWIECKI

Wymiana oświetlenia ulicznego z dofinansowaniem z WFOŚiGW

14 lipca br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. ,,Wymiana opraw sodowych na oprawy Led na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to roboty polegające na wymianie 350 szt. opraw oświetleniowych z sodowymi źródłami światła na oprawy w technologii LED. Modernizacja oświetlenia zostanie zrealizowana przy 7 ulicach tj.: ul. Żyzna w Kręczkach, ul. Święcicka i ul. Lipowa w Płochocinie, ul. Duchnicka w Duchnicach, ulice Strzykulska, Poniatowskiego, Mickiewicza w Ożarowie Mazowieckim.

Oświetlenie ulic jest ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo użytkowników dróg po zmroku, jednak działania polegające na wymianie lamp ulicznych na energooszczędne to przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ochrona powietrza, którym wszyscy oddychamy. Dzięki modernizacji oświetlenia na ww. ulicach emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o ok. 70%. To również odciążenie gminnego budżetu w postaci obniżenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 411 tys. zł z terminem realizacji do końca września br.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023