MICHAŁOWICE

Zagospodarowanie terenu  przy akwenach w Michałowicach

Tereny w dolinie Raszynki w Michałowicach przejdą całkowitą metamorfozę. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Michałowice, którzy często wybierają to miejsce do codziennych spacerów i odpoczynku przy zbiornikach retencyjnych. Trwa postępowanie przetargowe na realizację zagospodarowania tego terenu.

Ogólnymi założeniami projektu są:

 • zachowanie naturalnego charakteru obiektu,
 • podkreślenie indywidualności i niepowtarzalności terenu,
 • nadanie funkcji poszczególnym częściom terenu,
 • projektowanie z poszanowaniem istniejącej fauny i flory,
 • ubogacenie istniejącej flory o nasadzenia gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem,
 • zastosowanie naturalnych materiałów.

Projekt zakłada usytuowanie naturalistycznej małej architektury, m.in.:

 • drewnianych ławek,
 • drewnianych koszy na śmieci,
 • altan wiklinowych z ławkami,
 • tunelu wiklinowego,
 • stołów piknikowych, a także
 • drewnianych instalacji dla dzieci (m.in. liczydło, bębny, itd.) oraz wiklinowych imitujących wizerunki zwierząt.

Dodatkowo teren wzbogacą nowe gatunki drzew (114 szt., w tym m.in.: klon pospolity, brzoza omszona, wierzba biała, topola czarna), krzewów (m.in.: bez czarny, kalina koralowa, dereń świdwa) i zieleni niskiej, w tym nowa łąka kwietna z dosadzonymi 40 gatunkami rodzimych bylin (m.in.: jaskier, rutewka, kozłek, tojeść, wilczomlecz, pełnik, komonica, groszek) oraz trawnik z 7 gatunkami rodzimych traw oraz ponad 20 gatunkami wieloletnich kwiatów (m.in.: goździk, szałwia, krwawnik, stokrotka, babka, przytulia).

Na opracowywanym terenie zostaną zamontowane także budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz hotele dla owadów.

Oświetlenie będzie niskie i kierunkowe, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, a nawierzchnie o charakterze naturalistycznym, tj. mineralne z obramowaniem z ciętego otoczaka oraz drewniane.

Ponadto projekt nie przewiduje ingerencji w linię brzegową ani żadnych innych prac związanych z akwenami.

Nowego wyglądu tego miejsca możemy się spodziewać w 2026 r., ponieważ wykonawca będzie miał 24 miesiące na realizację zadania od dnia zawarcia umowy.

UG Michałowice

MS 2/2024, 22 lutego 2024