MICHAŁOWICE

Fundusze zewnętrzne 2024

Wraz z nowym rokiem gmina Michałowice efektywnie pozyskuje nowe fundusze zewnętrzne na realizację swoich działań. I tak, kolejne dofinansowania (z budżetu województwa mazowieckiego) zasilą michałowicki budżet. Na dziś, już 10 projektów zostało wspartych łączną kwotą w wysokości aż 791 080,05 zł.

Dofinansowane projekty:

1. „Dbamy o powietrze dla przyszłych pokoleń” w ramach Programu Mazowsze dla Czystego Powietrza 2024  – kwota dofinansowania 55 631,00 zł.

2. „Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na terenie ROD Michałki” w ramach Programu Mazowsze dla działkowców 2024 – kwota dofinansowania 20 000,00 zł.

3. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby ROD Granica” w ramach Programu Mazowsze dla działkowców 2024 – kwota dofinansowania 19 380,00 zł.

4. „Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w Pęcicach” w ramach Programu Mazowsze dla sołectw 2024 – kwota dofinansowania 8 820,80 zł.

5. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Michałowice – edycja II” w ramach Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – kwota dofinansowania 15 605,00 zł.

6. „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Szkolnej w Michałowicach” w ramach Programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 – kwota dofinansowania 187 913,25 zł.

7. „Zagospodarowanie nasadzeń przy ulicy Spacerowej w Michałowicach” w ramach Programu Mazowsze dla klimatu 2024 – kwota dofinansowania 200 000,00 zł.

8. „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z modernizacją terenu obr. Granica, gm. Michałowice” w ramach Programu Mazowsze dla sportu 2024 – kwota dofinansowania 226 730,00 zł.

9. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Nowej Wsi” w ramach Programu OSP – edycja 2024 – kwota dofinansowania 37 000,00 zł.

10. „Modernizacja strażnicy OSP w Nowej Wsi” w ramach Programu Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2024 – kwota dofinansowania 20 000,00 zł.

UG Michałowice

MS 2/2024, 22 lutego 2024