KulturaMICHAŁOWICEWydarzenia

Będzie Centrum inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

– „Jest piękny dzień – bo jest piękna pogoda, bo jesteśmy w Komorowie, bo bardzo wiele osób czekało na ten dzień naprawdę długo, dzień, w którym wmurujemy kamień węgielny – akt erekcyjny pod budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych, czyli takiego obiektu, który, wierzę głęboko – będzie spełniał rolę domu kultury. Będzie to miejsce dla wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice” – tymi słowami Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka rozpoczęła uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie.

W południe, 9 marca 2024 roku na Plac Marii i Józefa Markowiczów w Komorowie przybyło wielu mieszkańców Komorowa i innych miejscowości gminy Michałowice. Pojawili się też zaproszeni goście, m.in.: Krzysztof Rymuza Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Piotr Kandyba poseł na Sejm RP, Emil Sawicki sekretarz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Marcin Podsędek wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Agnieszka Kuźmińska członkini Zarządu Powiatu, Aurelia Zalewska radna Powiatowa, wicewójt Michałowic Anna Fabisiak, gminni radni z przewodniczącą Rady Gminy Michałowice Beatą Rycerską na czele, sekretarz gminy Wojciech Grzeniewski, członkowie zespołu projektowego Plan Architekci: Małgorzata Wiśniewska, Marek Kuciński, Piotr Waleszkiewicz, Natalia Wilczak, reprezentanci wykonawcy – MPJ Sp. z o. o. z Warszawy z prezesem zarządu Marcinem Sawickim, komendant komisariatu policji w Michałowicach podinsp. Małgorzata Pietrusiak, pracownicy referatu inwestycji z kierownik Iwoną Popowicz na czele, dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek gminnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Lidia Kulczyńska-Pilich, dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem, prezes Fundacji Miejsce, Ewa Adamczyk Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI, Komorowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona z prezes Małgorzatą Brykalską, Stowarzyszenie K40, Komorowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Komorowa „Komorowianie”, Komorowskie Towarzystwo Śpiewacze z Witoldem Błaszczykiem, koła Gospodyń Wiejskich i Michał Jeżewski – przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów.

Wójt Małgorzata Pachecka, z entuzjazmem i optymizmem wygłosiła rodzaj laudacji dla CIK i posłania do mieszkańców: – „Podstawowym założeniem dla powstania tego budynku była chęć stworzenie miejsca dla mieszkańców gminy, dla organizacji pozarządowych, dla każdego, kto chciałby uruchomić swój potencjał, które będzie zachęcało do wzajemnych spotkań i organizacji wydarzeń kulturalnych. Wszelkich, na które będą Państwo mieli ochotę. To miejsce będzie dawało możliwość aktywnego spędzenia czasu, a także pobudzało relacje sąsiedzkie. Będzie tu można po prostu spędzić dobrze czas w gronie znajomych, przyjaciół, innych mieszkańców Komorowa. (…) Chciałabym za ten piękny dzień podziękować wszystkim, którzy dzisiaj tutaj są. Wielu z Państwa włożyło swoje serce, swoją pracę, swoją energię, żebyśmy się tutaj spotkali. Od zebrania mieszkańców osiedla Komorów, na którym po raz pierwszy dyskutowano o budowie takiego obiektu, minęły 22 lata. Przez 22 lata niektóre z osób, które „nastawiły te drożdże” już od nas odeszły, a mimo wszystko ich energia, ich pomysły  pozwoliły, żebyśmy się tutaj dzisiaj spotkali. Szczególnie dziękuję radnym Gminy Michałowice za uchwalenie budżetu, który pozwolił na realizację tej inwestycji. Przez wiele lat to nie było możliwe. To jest piękny dzień, na który czekało bardzo wiele osób.”

Wystąpienia i listy

Emil Sawicki odczytał list gratulacyjny od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W imieniu Wojewody Mazowieckiego zostały odczytane specjalne podziękowania i gratulacje. Wojewoda Mariusz Frankowski wyraził szczególne uznanie dla wytrwałości i determinacji przedstawicieli lokalnego samorządu oraz miejscowych społeczników.

Poseł na sejm RP Piotr Kandyba zwrócił się do wszystkich obecnych z ważnym przesłaniem. Podkreślił w swojej wypowiedzi, jak istotna jest kultura, ważna z tego względu, że łączy wszystkich ludzi, na co szczególnie należy zwrócić uwagę w dzisiejszych burzliwych czasach. Z gratulacjami wystąpił Marcin Podsędek – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Bez nich Komorów byłby inny

Następna zabrała głos niezwykła osoba, wsławiona między innymi inicjatywą powstania pomnika Ignacego Paderewskiego na placu jego imienia, podejrzewana przez niektórych o stworzenie Komorowa, jedna z pomysłodawczyń inwestycji – Lidia Kulczyńska-Pilich..

Pani Lidia, mieszkająca w Komorowie od 30 lat przypomniała, że kiedy tu przybyła, zaskoczeniem dla niej było, że TAKI Komorów nie ma miejsca dla spotkań towarzyskich. Pokazała, mającą piękną historię, statuetką Muzy pod Klonem i zaproponowała, żeby taka, tylko oczywiście większa figura stanęła przed powstającym Domem Kultury. Zauważyła też, że tutaj dojeżdża kolejka WKD, którą mogą dojechać wszyscy mieszkańcy gminy. Opowiadała o wieloletnich staraniach o powstanie Domu Kultury w Komorowie.

Skomentowała m.in. przyczynę trudności wydania przez 20 lat decyzji o sfinansowaniu budowy CIK: – Kultura pozornie nie przynosi skutków finansowych, ale kiedyś powiedział Grundtvig [N.F.S. Grundtvig, żyjący w XIX w. duński pastor, poeta, filozof, nauczyciel i polityk – przyp. red.], jeden z twórców agraryzmu i Światowych Uniwersytetów Ludowych: „Tam, gdzie jest poezja, to krowy więcej mleka dają”.

Pani wójt swoim komentarzem na tę wypowiedź rozbawiła zebranych: – Proszę Państwa, wobec tego następnym zadaniem będzie zakup krowy dla Komorowa…

Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów, który na budowie jest prawie codziennie, obiecał: – To będzie centralny Ośrodek Kultury dla całej gminy. Te 20 lat to było „dreptanie”. Ja już myślałem, że ktoś rzucił urok. Przeszkody się zdarzały coraz nowe, np. gniazdo ptaszka, które zablokowało wycięcie drzewa, zbiorniki ośmio-, a nawet 15-metrowej średnicy. Ale to już minęło. W styczniu planujemy oddanie. Wiosną będzie prawdziwe otwarcie, bo jeszcze trzeba będzie pięknie urządzić wewnątrz. „Sołtys” Michał Jeżewski zauważył, że kiedy zaczynały się uroczystości – latały nad tym miejscem dwa orły. Uznano to za dobry znak.

Potomnym dla pamięci

Następnym punktem uroczystości było podpisanie aktu erekcyjnego, do czego zaproszeni zostali wszyscy obecni. Podpisywanie zajęło sporo czasu, ponieważ wśród chętnych, oprócz oficjalnych gości, znalazło się wielu mieszkańców, a ten niewątpliwy zaszczyt najwięcej radości sprawił dzieciom.

Akt erekcyjny został pięknie wykaligrafowany na papierze, a nadana mu doniosła forma stylistyczna podkreśliła wagę wydarzenia: „Dla upamiętnienia i przekazania tego, co się dzieje tu i teraz, uczestnicy dzisiejszej uroczystości podają do wiadomości współczesnym i ku wiecznej pamięci potomnych, że dnia 9 marca 2024 roku, nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie.(…) Działo się to w 71. rocznicę powstania Gminy Michałowice, 35 lat od odzyskania przez Naród Polski możliwości suwerennego i demokratycznego decydowania o losie Ojczyzny, 34 lata od reaktywowania opartego o zasadę pomocniczości samorządu terytorialnego, w czasie, gdy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego był Adam Struzik, Starostą Powiatu Pruszkowskiego – Krzysztof Rymuza, Wójtem Gminy Michałowice – Małgorzata Pachecka, Przewodniczącą Rady Gminy Michałowice – Beata Rycerska, w skład Rady Gminy Michałowice wchodzili: (…)”.

Po zamknięciu dokumentu w specjalnej stalowej tubie, wójt gminy Małgorzata Pachecka wraz z dostojnymi gośćmi wmurowała go w jedną ze ścian budynku. Niektórzy z uczestników wykazali się zaskakującą znajomością sztuki murarskiej.

Na część artystyczną, przygotowaną przez Chór Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego pod dyrekcją Witolda Błaszczyka, grupę teatralną „Teatralia” działającą przy Stowarzyszeniu K40 oraz zespół wokalny Kumy chętni przeszli do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Ceglanej. Po obejrzeniu interesujących występów uczestnicy zatopili się w rozmowach przy kawie i przekąskach.

Koncepcja budynku

Projekt Centrum wyłoniono w konkursie ogłoszonym przez SARP na koncepcję architektoniczną. Ten, który będzie realizowany – otrzymał II nagrodę spośród 52 nadesłanych z całej Polski prac.

Budynek CIK jest parterowy o powierzchni 852,68 m2, częściowo podpiwniczony, z płaskim dachem. Na parterze znajdować się będzie ogólnodostępny hol, sala wielofunkcyjna, sala ćwiczeń ruchowych, sala warsztatowa oraz sala projekcyjna. Dodatkowo w tej części zaprojektowano kawiarnię z zapleczem, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie biurowe i multimedialne, garderobę, szatnię, reżyserkę oraz magazyny. Bryła budynku w projekcie została rozbita na 5 mniejszych, niezależnych części. Elementem łączącym poszczególne budynki i pomieszczenia będzie hol. Zróżnicowanie wysokości pomiędzy budynkami pozwoli na wprowadzenie naturalnego światła do wnętrz poszczególnych pomieszczeń.

Kompleks został zaprojektowany z uwzględnieniem energooszczędności. Będzie pompa ciepła typu powietrze-woda, współpracująca z kotłownią gazową, zautomatyzowana instalacja wentylacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła. Zadbano o retencję wód opadowych, jej filtrację i ponowne wykorzystanie do nawadniania zieleni.
Praca wszystkich urządzeń grzewczych, chłodniczych itd. będzie nadzorowana przez zintegrowany system automatycznej regulacji. Cały budynek będzie w całości dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz niedowidzących. Elewacja zostanie wykończona naturalnym drewnem. Deski elewacyjne będą niepalne. Koszt budowy to 13 348 179,17 zł, z czego 2 mln zł dofinansował Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 3/2024, 28 marca 2024