POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Więcej uczniów w szkołach powiatowych!

Rozpoczął się już rok szkolny 2023/2024. Uczniowie kształcący się w szkołach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni mają do wyboru 3 placówki edukacyjne: Zespół Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza, Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie. W placówkach tych uczy się łącznie ponad 1200 osób.

Największym zainteresowaniem naszej młodzieży cieszy się Zespół Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza. W tym roku szkolnym kształci się tam 771 osób (o ponad 40 więcej niż przed rokiem). Do klas pierwszych przyjęto 247 uczniów, w tym 91 do liceum i 156 do technikum. W liceum działają obecnie 3 oddziały klas pierwszych, a w technikum 5.

W ZS nr 1 w Błoniu znajdują się: liceum o profilach: ratowniczym, humanistyczno-dziennikarskim i psychologiczno-społecznym, technikum o specjalnościach: logistycznej, ekonomicznej, mechatronicznej i technologii żywności. W tym roku szkolnym uczniów z Ukrainy włączono do klas kształcenia ogólnego. Szkoła organizuje dla nich dodatkowe zajęcia z języka polskiego. W Zespole nadal realizuje się projekty w ramach programu Erazmus+, korzystając z wieloletniej akredytacji do tego programu.

Do Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim uczęszcza obecnie 250 uczniów (o 70 więcej niż przed rokiem). W skład ZS nr 1 w Ożarowie Maz. wchodzą: liceum ogólnokształcące o profilu dietetyka – z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim; technikum kształcące w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika hotelarstwa; szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie kucharza. Misją szkoły jest przekazywanie wiedzy promującej zdrowy styl życia i odpowiednie żywienie człowieka.

W nowym roku szkolnym 2023–2024 do klas pierwszych przyjęto 120 uczniów, najwięcej uczniów do liceum – 60, do technikum – 30 i do szkoły branżowej również 30. Placówka nawiązała współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, co zaowocowało utworzeniem klasy patronackiej i zorganizowaniem warsztatów i wykładów ze specjalistami. Dzięki wsparciu organu prowadzącego, Powiatu Warszawskiego Zachodniego, utworzono także nowoczesną pracownię laboratoryjną przystosowaną do realizacji zajęć m.in. z: chemii, biologii, dietetyki i analizy żywności. Dodatkowo szkoła planuje rozpocząć współpracę z firmą: Polpharma Biologics z siedzibą m.in. w Duchnicach, podjęto działania w celu organizacji praktyk zawodowych. Można mieć nadzieję, że absolwenci szkoły znajdą później zatrudnienie w tej firmie.

Warto wiedzieć, że szkoła uzyskała ostatnio pięcioletnią akredytację do programu Erazmus+.

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie gromadzi obecnie 208 podopiecznych (blisko 30 osób więcej niż przed rokiem). Jest to obecnie jeden z największych ośrodków szkolnictwa specjalnego na Mazowszu. W placówce znajdują się: przedszkole, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia, kształcąca w zawodach: ogrodnika, kucharza i pomocnika hotelarza. Trwa nadal pilotażowy program praktyk kierowanych do uczniów szkoły przysposabiającej do pracy, polegający na poznaniu specyfiki lokalnych przedsiębiorstw. Praktyki odbywają się m.in. w sklepach i Parku Rozrywki Julinek. Program opracowany jest dla uczniów niepełnosprawnych.

Więcej uczniów w szkołach to wynik reformy…

– Ten rok w szkołach ponadpodstawowych może być trudny nie tylko dla uczniów, ale także dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli – mówi Anna Pakoca, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. – Uczniów jest dużo więcej niż przed rokiem, a jest to wynik reformy oświatowej i obniżenia wieku nauczania, które miało miejsce we wcześniejszych latach. W wielu szkołach konieczne stało się utworzenie nowych oddziałów i przeorganizowanie pracy placówki. Nasze szkoły przeszły w ostatnich latach konieczne remonty i modernizacje. Dzięki staraniom Powiatu są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy sukcesów w nauce i sukcesów pedagogicznych!

MS 7/2023, 21 września 2023

Na zdjęciu: Podczas powiatowego Eko-Pikniku uczniowie z ZS nr 1 w Błoniu promowali udział szkoły w projekcie Erazmus+.