POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Coraz więcej skrzyżowań na drogach powiatu warszawskiego zachodniego jest przebudowywanych w formie ronda. Takie rozwiązania komunikacyjne doskonale poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego, liczba wypadków w ruchu okrężnym w porównaniu do tradycyjnych skrzyżowań spada prawie do zera.

Nowe ronda w Konotopie, Podkampinosie i Kaputach

Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac dotyczących rozbudowy układu drogowego – ulic: Rajdowej, Piastowskiej i Piwnej w miejscowościach Konotopa i Jawczyce (gm. Ożarów Maz.). Powstanie tam rondo wraz z rozbudową dochodzących do niego odcinków ulic Piastowskiej i Rajdowej. ZDP zawarł już umowę z wykonawcą tej inwestycji – firmą Planeta S.A. z Warszawy. Termin realizacji przebudowy określono na 150 dni od daty podpisania umowy. Firmie został już przekazany plac budowy. Wykonawca obecnie przygotowuje projekt czasowej organizacji ruchu, co jest niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace rozpoczną się w najbliższym czasie. Koszt inwestycji wyniesie ok. 8,5 mln zł. Zadanie to będzie sfinansowane przez: Powiat Warszawski Zachodni (25% kosztów), Gminę Ożarów Mazowiecki (25%) i właściciela hal magazynowych Panattoni (50% kosztów).

Widać już zarys ronda w Podkampinosie. Trwają tam prace przy przebudowie skrzyżowania i rozbudowie fragmentu ul. Niepokalanowskiej na długości 550 m. Wykonano już w tym miejscu kanalizację deszczową, częściowo także nawierzchnię chodnika i konstrukcję zatok autobusowych. Wzmocniono podbudowę drogi na skrzyżowaniu oraz ustawiono krawężniki obramowujące jezdnię ronda i dochodzących odcinków dróg powiatowych. Trwają także prace brukarskie, układana jest kostka granitowa. Koszt budowy ronda wynosi ok. 5 mln zł. Inwestycja finansowana jest dzięki środkom: Powiatu WZ, Gminy Kampinos (800 tys. zł) i Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa (50% kosztów inwestycji). Realizacja tego zadania niestety przeciąga się w czasie, liczymy na to, że wykonawca dokończy inwestycję w ciągu miesiąca.

Zarząd Dróg Powiatowych planuje również ogłoszenie przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sochaczewskiej i Poniatowskiego w Kaputach gm. Ożarów Maz. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022/2023. Sfinansują ją po połowie PWZ i gm. Ożarów Maz.

Nowe nakładki na drogach powiatowych

Powiat Warszawski Zachodni realizuje w br. szerszy program remontów dróg. Drogowcy wykonują nakładki asfaltowe na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg powiatowych. Inwestycje te finansowane są z budżetu powiatu, a ich łączna wartość wynosi ok. 3 mln zł. Wykonano już nakładki w Nowym Łuszczewku na odcinku blisko 400 m i w Wąsach Kolonii, a także na długości blisko 500 m w Bieniewie Parceli. Obecnie drogowcy pracują na ul. Sochaczewskiej, gdzie sfrezowano starą nawierzchnię i wykonywane jest tam przejście dla pieszych (na wysokości osiedla Aspen Park). Po zakończeniu prac przy budowie przejścia rozpoczną się tam roboty bitumiczne. W dalszej kolejności ZDP planuje wykonanie nakładek asfaltowych w Łomiankach na ul. Rolniczej i na drodze Kopytów- Witki na terenie gm. Błonie.

Warto odnotować, że w ramach tego programu wykonano w ostatnim czasie także remont ul. Izabelińskiej w gm. Stare Babice. Drogowcy na odcinku ponad 500 m wykonali remonty cząstkowe nawierzchni, wzmocnili zdegradowaną krawędź jezdni i wykonali pobocza z kruszywa. Inwestycję, której koszt wyniósł ponad 150 tys. zł, sfinansował PWZ.

Rozbudowa ul. Północnej w Bramkach

Na odcinku ok. 1 km od drogi krajowej nr 92 w kierunku Woli Łuszczewskiej już wkrótce planowane jest wykonanie rozbudowy ul. Północnej. Będzie to możliwe dzięki pozyskanemu przez PWZ dofinansowaniu zewnętrznemu (1,5 mln zł z budżetu samorządu woj. mazowieckiego). Drogowcy wykonają tam odwodnienie drogi, nową nawierzchnię jezdni oraz kolejny etap ciągu pieszo-rowerowego. Realizacja tego zadania zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwo podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bramkach oraz zapewni odpowiedni dojazd do powstającego przy tej drodze hospicjum.

ZDP ogłosi niebawem przetarg wyłaniający wykonawcę tej inwestycji, a jej realizacja przewidziana jest jeszcze w bieżącym roku. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 4 mln zł. Zadanie sfinansują Powiat WZ i Samorząd Mazowsza.

Ruszają inwestycje na ul. Błońskiej i Strażackiej

Podpisano umowę z wykonawcami rozbudowy ul. Błońskiej (drogi nr 4107W) w Bieniewicach oraz rozbudowy ul. Strażackiej (drogi nr 4104W) w Dębówce. Aktualnie drogowcy wykonują projekty czasowej organizacji ruchu i za kilkanaście dni rozpoczną się prace budowlane. Przypomnijmy, że Powiat Warszawski Zachodni na wykonanie tych dwóch zadań uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 3,5 mln zł. Inwestycje będą współfinansowane przez Powiat WZ (ok. 3 mln zł) i Gminę Błonie (1 mln zł), a całkowity koszt realizacji tych zadań wyniesie ponad 7 mln zł.

Na zdjęciu: Budowa ronda w Podkampinosie

MS 11-12, 29 lipca 2022