POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Czarnów – Gawartowa Wola – zakończono prace

Dobiegły do końca prace przy modernizacji odcinka drogi Czarnów – Gawartowa Wola (gm. Leszno), położono tam nową nakładkę asfaltową na odcinku o długości ok. 2,3 km. W ostatnim czasie wzmocniono dodatkowo skarpy przydrożnych rowów płytami ażurowymi, po ulewnych opadach deszczu doszło tam bowiem wcześniej do kilku uszkodzeń skarp. Zarząd Dróg Powiatowych zadecydował zatem o rozszerzeniu zakresu prac i dziś już rowy mają solidną konstrukcję. Na 8 września zaplanowano procedurę odbioru końcowego inwestycji.

Przypomnijmy, że koszt tej inwestycji, do tej pory, wyniósł ok. 6 mln 600 tys. zł. Dodatkowe prace wyceniono na ok. 190 tys. zł. Powiat Warszawski Zachodni, jako inwestor, uzyskał dofinansowanie do realizacji tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 2,2 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Powiat WZ (ok. 3 mln zł) i Gminę Leszno (ok. 1 mln zł). Po modernizacji droga osiągnęła bardzo dobry standard.

Skarpy rowów w Czarnowie wzmocniono ażurowymi płytami

Problemy z inwestycją w Konotopie/Jawczycach?

Informowaliśmy już Państwa o problemach z realizacją inwestycji dotyczącej budowy ronda u zbiegu ulic: Piastowskiej, Rajdowej i Piwnej, w Konotopie i Jawczycach (gm. Ożarów Maz.). Realizację tej inwestycji rozpoczęto w ubiegłym roku. Niestety na skutek upadłości generalnego wykonawcy tego zadania prace nie zostały dokończone. Po skomplikowanych procedurach prawnych inwestycja znowu ma szansę ruszyć, jednak niestety, po otwarciu przetargu wyłaniającego nowego wykonawcę, okazało się, że jego oferta o 2,5 mln zł przekracza zabezpieczone środki w budżecie powiatu na dokończenie tego zadania. Przetarg został unieważniony. W związku z tym władze powiatu postanowiły zmodyfikować warunki postępowania, poprzez wydłużenie terminu realizacji prac – do kwietnia przyszłego roku z jednoczesnym zapewnieniem przejezdności układu drogowego – do 20 grudnia br. Powyższy zabieg ma na celu zwiększenie zainteresowania przetargiem przez wykonawców oraz obniżenie cen składanych ofert. Nowy przetarg został już ogłoszony, otwarcie ofert nastąpi 15 września br. O dalszych szczegółach dotyczących realizacji tej inwestycji będziemy Państwa informować.

Nowe nakładki asfaltowe i inne prace

Za kilka dni rozpoczną się prace przy budowie kolejnych nakładek asfaltowych na drogach powiatowych. Pierwsza z nich zostanie położona na drodze Grądy-Grądki w gm. Leszno, modernizowany będzie odcinek o długości ok. 1200 m, prace zaczynają się tam 11 września. Wartość inwestycji wynosi ponad 1,5 mln zł. Zakończenie robót zaplanowano w połowie września br. Kolejna nakładka będzie położona na ul. Ogrodniczej w Babicach Nowych, aktualnie trwają tam prace przy projekcie czasowej organizacji ruchu. Długość modernizowanego odcinka drogi wyniesie 1250 m, koszt inwestycji ponad 1,7 mln zł. Roboty drogowe w tym miejscu powinny zostać zakończone do końca września br. Obie nakładki zostaną wykonane ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego drogowcy z naszego powiatu odnowili oznakowanie poziome na wielu odcinkach dróg, m.in. na ul. Gimnazjalnej w Błoniu, na ul. Sochaczewskiej w Kaputach. Pomalowano również oznakowanie na wszystkich istniejących w ciągu dróg powiatowych rondach.

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych wykonywane są aktualnie prace na odcinku ul. Strzykulskiej w pobliżu wybudowanego supermarketu Aldi. Drogowcy pracują tam w ramach narzuconego przez ZDP wymogu dostosowania drogi dla potrzeb obsługi komunikacyjnej tego nowego ośrodka handlowego.

MS 7/2023, 21 września 2023

Zdjęcie na górze: Rondo w Kaputach uzyskało oznakowanie poziome jezdni, oznakowania odnowiono także na wielu odcinkach dróg powiatowych