POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Urząd przyjazny kobiecie

12 czerwca podczas finału plebiscytu „Skuteczna Kobieta Roku 2020” organizowanego przez Akademię Kobiet Skutecznych tytuł „Urząd Przyjazny Kobiecie” otrzymało Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Statuetkę odebrał Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz Ewelina Degowska – Sekretarz Powiatu, Iwona Gieruszka – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Agnieszka Zera – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Nasz urząd jest miejscem otwartym i przyjaznym nie tylko dla mieszkańców, ale także dla pracowników. Mamy oddaną kadrę pracowników, którzy nie szczędzą trudu, aby powierzone im zadania wykonywać jak najlepiej. Większość naszego zespołu stanowią kobiety – to aż 77% zatrudnionych osób w Starostwie. W naszym urzędzie Panie zajmują 80% stanowisk kierowniczych. W swojej pracy wykazują się niezwykłym profesjonalizmem, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Cieszą się pełnym zaufaniem i poparciem Zarządu Powiatu. (PWZ)

MS 10/2021, 24 czerwca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *