WŁOCHY

Wernisaż fotografii przyrodniczej „Nasze fascynacje”

autorstwa członków Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

24 września 2022, godz. 18.00

Artystyczny Dom Animacji, Filia DK Włochy, ul. Ks. J. Chrościckiego 14

Związek Polskich Fotografów Przyrody jest największym i najstarszym stowarzyszeniem w Polsce, skupiającym pasjonatów fotografii przyrodniczej, będących jednocześnie wielkimi miłośnikami przyrody.

Okręg Mazowiecki ZPFP jest najliczniejszy i zrzesza ponad 120 członków.

Do najważniejszych celów stowarzyszenia sformułowanych w Statucie należy: promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, a także współuczestnictwo w ochronie przyrody i dziedzictwa narodowego. Tak więc członkowie związku poprzez swoją artystyczną fotografię – wykonywaną zgodnie z zasadami etyki – starają się odkrywać, utrwalać i pokazywać piękno form i kształtów znajdujących się w przyrodzie, unikalne zjawiska świetlne oraz rejestrować swoimi aparatami fotograficznymi sceny z życia naszych czworonożnych i skrzydlatych mieszkańców planety, by między innymi w ten sposób uwrażliwiać odbiorców na otaczającą nas przyrodę i jednocześnie przyczyniać się do ocalenia piękna, które nas otacza. Ten cud natury trzeba chronić nie tylko dla nas, ale i dla tych co będą po nas.

Rokrocznie od 2002 roku organizowany jest Konkurs Fotograf Roku, w którym biorą udział zdjęcia przyrodnicze z ostatnich dwóch lat. W konkursach bierze udział około 50 członków i wśród około 1000 zdjęć Jury składające się z artystów fotografików – wybiera około 50 najlepszych zdjęć w 9 kategoriach.

Na wystawie prezentowane będą wybrane kategorie nagrodzonych w 2019 r. zdjęć w Konkursie Fotograf Roku OM ZPFP. Tytuł Wystawy w Artystycznym Domu Animacji: Nasze Fascynacje.

www.dkwlochy.pl

MS 16/2022, 22 września 2022