BŁONIE

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Błonia ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie.

Przetargi odbędą się w dniu 20.10.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 (Ratusz) w sali konferencyjnej

według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu:

1. Godz. 10.00 – I przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Karczewskiego.

2. Godz. 11.00 – I przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza.

3. Godz. 12.00 – I przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej.

Szczegółowe ogłoszenie i regulamin na stronach:

  • www.bip.blonie.pl

MS 16/2022, 22 września 2022