PIASTÓWSOLIDARNI Z UKRAINĄ

Uczniowie z Ukrainy

Trwająca już od ponad dwustu dni wojna spowodowana agresją Rosji na Ukrainę zrujnowała codzienne życie wielu rodzin napadniętego kraju. Dotknęła także dzieci w wieku szkolnym. Wiele z nich znalazło się wraz z rodzicami i opiekunami na terenie Polski.

Niektórzy mogą uczyć się zdalnie korzystając z tej formy edukacji zorganizowanej przez swoje szkoły, ale znaczna liczba ukraińskich dzieci uczy się w naszych szkołach. Taka sytuacja ma miejsce w wielu miastach i gminach, także w Piastowie. Mamy doświadczenie z wiosny roku szkolnego 2021/2022, gdy w szkołach i przedszkolach naszego miasta – publicznych i niepublicznych – uczyło się nawet ponad ćwierć tysiąca dzieci. Rozpoczynając nowy rok szkolny 2022/23 dyrektorzy piastowskich szkół i zarządzające organizacją nauki z poziomu samorządowego Centrum Usług Oświatowych kierowali się zdobytym doświadczeniem szukając optymalnego modelu adaptacji uczniów z Ukrainy.

Wg danych z połowy września br. do naszych szkół i przedszkoli publicznych uczęszcza ich 201, do placówek niepublicznych zaś 11. To nieco mniej niż wiosną. Największą grupę stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, jest ich 77. W tym gronie jest dziewiętnaścioro uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego, który został zorganizowany tylko w tej jednej szkole. Wśród dzieci najmłodszych, uczęszczających do przedszkoli publicznych, mamy siedmioro trzylatków, sześcioro czterolatków i pięcioro pięciolatków. Do klas „0” uczęszcza łącznie 21 dzieci z Ukrainy.

UM Piastów

MS 16/2022, 22 września 2022