BŁONIE

A lato było piękne tego roku…

Pierwszy września to szczególna data, kiedy oprócz rozpoczynania nowego roku szkolnego pamiętamy o tragicznych wydarzeniach września 1939 roku i czcimy pamięć poległych i pomordowanych w czasie II wojny świtowej. Nie inaczej było i w tym roku w Błoniu.

Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się mszą świętą na cmentarzu przy mogiłach wojskowych. A lato było piękne tego roku… jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński o wrześniu’39. Podobnie i teraz – pogoda dopisała – lazurowe niebo i ostre popołudniowe słońce oświetlało licznie zgromadzonych strażaków, uczniów błońskich szkół, poczty sztandarowe, orkiestrę, harcerzy i zuchy oraz mieszkańców gminy Błonie. Nie zabrakło oczywiście żołnierzy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia, dzięki którym błońskie uroczystości zawsze nabierają szczególnego charakteru, a salwa honorowa po przejmującym apelu pamięci powoduje ciarki u uczestników.

Jak zauważył podczas podziękowań Burmistrz Zenon Reszka bardzo budująca była liczna obecność środowiska harcerskiego, dająca nadzieję, że choć uczestników tamtych wydarzeń jest wśród nas coraz mniej, to pamięć o nich nigdy nie zgaśnie.

BP UM
fot. Marek Frejnik

MS 16/2022, 22 września 2022