BŁONIE

Prawie 300 tysięcy złotych na sprzęt komputerowy dla szkół

Szkoły gminy Błonie zostaną wkrótce doposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny!

13 lipca w Warszawie w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele gminy Błonie: Burmistrz Zenon Reszka i Skarbnik Bogumiła Koprowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn.: „E-szkoły w Gminie Błonie”
Celem projektu jest podniesienie jakości zdalnego nauczania oraz kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie poprzez wykorzystanie narzędzi TIK i promocja e-edukacji.
W ramach realizacji umowy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny – w tym również dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami – dla wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Błonie oraz dla Liceum im. Broniewskiego.

Całkowita wartość projektu: 368 336,03 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 275 208,80 zł.

MS 11-12, 29 lipca 2022