PIASTÓW

Konsultacje ws. założeń do SUMP dobiegły końca

Miasto Piastów, jako jedno z 24 polskich miast, jest uczestnikiem programu pilotażowego Centrum Unijnych Projektów Transportowych, mającego na celu wsparcie doradztwa w zakresie opracowania założeń przyszłego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma na celu zintegrowanie działań w zakresie potrzeb i oczekiwań transportowych mieszkańców Miasta Piastowa i osób korzystających czasowo z infrastruktury komunikacyjnej miasta. W ubiegłym roku z inicjatywy władz miasta i powiatu pruszkowskiego, po akceptacji pozostałych gmin powiatu projekt (w wersji warsztatowej) został rozszerzony do większej skali.

W wyniku trzech sesji warsztatowych wskazane zostały obszary szczególnie ważne z punktu widzenia założeń przyszłego planu.

Niestety, prace w tym formacie nie były kontynuowane ze względu na rozpoczęcie jesienią ub. roku prac nad SUMP-em dla obszaru metropolitalnego. Większość gmin naszego powiatu zdecydowała, że ten „makroplan” jest wystarczający – choć prace nad nim nie wykluczają kontynuacji rozpoczętych wcześniej działań w ramach powiatu – i zrezygnowały z nich.

KONSULTACJE

Miasto Piastów, jako uczestnik wspomnianego pilotażu kontynuuje prace nad przygotowaniem SUMP dla siebie, uznając, że warto wykorzystać dotychczasowe efekty wspólnej pracy i w otwartej konsultacji zapytać mieszkańców o ich preferencje komunikacyjne. Ogłoszone zostały sześciotygodniowe konsultacje polegające na odpowiedzi na kilka pytań umieszczonych w ankiecie. Termin udziału w konsultacjach dobiegł końca 21 września. Ankietę można było wypełnić zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej.

Więcej informacji na stronie miejskiej: www.piastow.pl.

CEL I KORZYŚCI

Głównym celem planu mobilności miejskiej jest zwiększenie dostępności oraz zapewnienie wysokiej jakości usług transportowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących m.in.: dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie.

Dobrze opracowany SUMP powinien przyczynić się do stworzenia miejskiego systemu transportowego, który:

■ jest dostępny i odpowiada na potrzeby wszystkich użytkowników w zakresie mobilności,

■ uwzględnia wymogi dot. zrównoważonego rozwojui potrzeb w zakresie m.in. jakości środowiska, ochrony zdrowia, sprawiedliwości społeczneji rentowności,

■ jest wydajny, opłacalny i zintegrowany,

■ dobrze wykorzystuje infrastrukturę i usługi transportowe,

■ jest bezpieczny,

■ przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, mając wpływ na poprawę atrakcyjności środowiska miejskiego, podniesienie jakości życia i zdrowia.

 Przyszły SUMP będzie zawierać strategię rozwoju infrastruktury i usług w obszarze transportu i mobilności uzgodnioną ze strategią rozwoju miasta.

 Grzegorz Szuplewski

MS 16/2022, 22 września 2022