BRWINÓW

Inwestycja w Żółwinie za 16 mln zł

Gmina Brwinów przystępuje do rozbudowy ul. Szkolnej w Żółwinie. Będzie to największa inwestycja drogowa w historii gminy.

Rozbudowa ul. Szkolnej rozpocznie się jeszcze w tym roku. Prace będą realizowane etapami i obejmą całą długość drogi, od ul. Nadarzyńskiej do ul. Granicznej, oraz odcinek ul. Jedwabnej do ul. Polnej wraz z budową ronda z pięcioma wlotami, gdzie już zaplanowane jest włączenie dwóch dróg przewidzianych w tym miejscu przez plan miejscowy.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana m.in. kanalizacja sanitarna, odwodnienie, wygodna ścieżka rowerowa odsunięta od jezdni, oświetlenie uliczne oraz kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

– Ta inwestycja będzie miała wielki wpływ na bezpieczeństwo dzieci poruszających się tą ulicą w drodze do i ze szkoły – podkreślał burmistrz Arkadiusz Kosiński.

13 września 2022 r. umowę podpisali burmistrz Arkadiusz Kosiński i Bogdan Falenta, prezes spółki Fal-Bruk z Warszawy. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na zrealizowanie tego zadania.

Całkowita wartość umowy wynosi 15.969.090,00 zł. Gmina Brwinów pozyskała na tę inwestycję 5.000.000,00 zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

UG Brwinów

MS 16/2022, 22 września 2022