OŻARÓW MAZOWIECKI

Termomodernizacja szkoły w Płochocinie rozpoczęta

Ponad 10 mln złotych – to wartość umowy podpisanej 24 stycznia br. pomiędzy Gminą a Wykonawcą prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

Inwestycja swoim zakresem obejmie m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, gruntowny remont dachu budynku szkoły i sali gimnastycznej, modernizację instalacji wewnętrznych wraz z montażem nowego źródła ciepła, wymianę orynnowania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż energooszczędnego oświetlenia, modernizację technologii kuchni oraz montaż Odnawialnych Źródeł Energii.

Termomodernizacja placówki w Płochocinie jest realizowana w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” z dofinansowaniem w kwocie niespełna 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Otrzymane dofinansowanie jest efektem decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz reakcji Unii Europejskiej, która od lat wspiera inwestycje mające na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Fundusze pochodzą z tzw. inicjatywy REACT-EU będącej odpowiedzią Europy na skutki pandemii COVID-19.

Z racji trwającego roku szkolnego i odbywających się w budynku zajęć dydaktycznych, prace termomodernizacyjne są ogromnym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym dla Inwestora. Jednak tego rodzaju inwestycja ostatecznie poprawi komfort korzystania z obiektu dla uczniów i pracowników oraz znacząco wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa bieżącego roku.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 1/2023, 23 lutego 2023