BŁONIE

Segregacja i odbiór popiołu w gminie Błonie

Nie należy mieszać popiołu z innymi odpadami! Najczęstszym problemem, w procesie odzyskiwania surowców, jest zanieczyszczenie odpadów komunalnych popiołem!

Informujemy, że na terenie miasta i gminy Błonie zorganizowany zostanie odbiór popiołu w tzw. sezonie zimowym od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć oddawania popiołu z palenisk domowych w okresie od grudnia 2023 do końca marca 2024.

W pozostałych miesiącach jak i w okresie letnim odpad ten należy gromadzić do momentu wywozu lub dowozić we własnym zakresie na PSZOK znajdujący się w Błoniu przy ul. Towarowej 5, czynny od poniedziałku do piątku w godz: 16:00–18:00 i w soboty w godz: 10:00–12:00.

Nowe zgłoszenia proszę kierować mailowo pod adres: biuro@zukblonie.pl

Zgłoszenia z lat poprzednich przechodzą na kolejne sezony.

Popiół odbierany będzie w dowolnych workach o pojemności do 60L. W przypadku worków 120L proszę o ich zapełnianie w 50% z uwagi na fakt, iż dwóch pracowników obsługi nie jest w stanie wrzucić pełnych worków na przyczepę. Prosimy również o wiązanie worków. W przypadku niewystawienia worków, braku zgłoszenia lub pozostawienia otwartych worków POPIÓŁ NIE ZOSTANIE ODEBRANY.

Harmonogram odbioru popiołu

obszarów miejskich:Grudzień: 8, 22
Styczeń: 5, 19
Luty: 2, 16
Marzec: 1, 15, 29
z obszarów wiejskich:Grudzień: 1, 15, 29
Styczeń: 12, 26
Luty: 9, 23
Marzec: 8, 22

Zakład Usług Komunalnych

MS 10/2023, 14 grudnia 2023