BŁONIE

Plany drogowych inwestycji Wydziału Dróg i Mostów na rok 2024

Zgodnie z zatwierdzonym Budżetem gminy na rok 2024 r. Wydział Dróg realizuje zadania inwestycyjne zgodnie z budżetem tj:

  1. Remont ul. Passowskiej w Błoniu na odcinku od ul. Modlińskiej do m. Pass – podpisano umowę z wykonawcą prac; po wznowieniu pracy otaczarni asfaltowej wykonawca przystąpi do remontu drogi, zakończenie prac przewidziane jest w maju 2024 r.
  2. Budowa parkingu przy ul. Targowej na 61 miejsc parkingowych – wydział posiada dokumentację projektową, prowadzone jest postępowanie przetargowe do wyłonienia wykonawcy parkingu – przewidywany termin zakończenia – wrzesień 2024 r.
  3. Rozbudowa parkingu przy Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu: zwiększenie pojemności parkingu o 45 miejsc postojowych – wydział posiada dokumentację projektową, prowadzone jest postępowanie przetargowe do wyłonienia wykonawcy parkingu – przewidywany termin zakończenia – wrzesień 2024 r.
  4. Przebudowa mostu na rzece Utrata w miejscowości Łuszczewek wraz z drogą dojazdową – termin zakończenia inwestycji: kwiecień 2024 r.
  5. Przebudowa ul. Engelmana i ul. Staszica w Błoniu: inwestycja w trakcie realizacji, ul. Engelmana na odcinku od DK92 do ul. Poniatowskiego przewidywany termin oddania do użytkowania: marzec 2024 r., ul. Engelmana i ul. Staszica na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Powstańców termin oddania: maj 2024 r.
  6. Przebudowa drogi gminnej 410129W w m. Rokitno: inwestycja czeka na podpisanie umowy na dofinansowanie z FOGR w Urzędzie Marszałkowskim – po podpisaniu zostanie rozpisany przetarg na przebudowę drogi. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: listopad 2024 r.
  7. Przebudowa ul. Polnej w m. Błonie – przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na przebudowę drogi, po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęcie prac przewidywane jest na maj-czerwiec 2024 r., a termin zakończenia inwestycji – na pierwszy kwartał 2025 r.

MS 3/2024, 28 marca 2024