BŁONIE

300 tysięcy od Marszałka na „zielone” projekty

Burmistrz Błonia Zenon Reszka i Skarbnik Bogumiła Koprowska podpisali umowy na pozyskane dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki wspaniale przygotowanym przez Referat Funduszy Zewnętrznych wnioskom gmina Błonie otrzymała w sumie ponad 300 000 złotych na różne „zielone” projekty z czterech programów.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022:

  • Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Cholewy – wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w technologii LED. Uzyskane dofinansowanie: 10 000,00 zł,
  • Poprawa bezpieczeństwa w sołectwach Piorunów, Radonice, Nowa Wieś, Stera Faszczyce i Witki – zakup i montaż nowych słupów i opraw oświetleniowych na energooszczędne w technologii LED. Uzyskane dofinansowanie: 10 000,00 zł na każde sołectwo,
  • Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łąki – zakup zabawki na plac zabaw. Uzyskane dofinansowanie: 10 000,00 zł,
  • Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Faszczyce – zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią. Uzyskane dofinansowanie: 10 000,00 zł,
  • Kształtowanie ładu przestrzennego w sołectwie Witanów – pielęgnacja zieleni i uzupełnienie nasadzeń. Uzyskane dofinansowanie: 10 000,00 zł.

Mazowsze dla czystego powietrza 2022:

  • Akcja edukacyjno-informacyjna w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii dla mieszkańców Gminy Błonie-cykl warsztatów/spotkań poruszający tematykę uchwał antysmogowych, programów ochrony powietrza, sposobów ograniczenia niskiej emisji w gospodarstwach domowych, negatywny wpływ transportu na jakość powietrza, możliwości uzyskania dofinansowania. Uzyskane dofinansowanie: 31 500,00 zł,
  • Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Błonie – przygotowanie dokumentacji w zakresie wykorzystania instalacji fotowoltaicznej i instalacji pomp ciepła w jednostkach organizacyjnych Gminy Błonie. Uzyskane dofinansowanie: 70 000,00 zł.

Mazowsze dla działkowców 2022:

  • Wykonanie sieci elektrycznej w ROD „Storczyk”- budowa sieci elektrycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Storczyk” w Błoniu przy ul. Towarowej. Uzyskane dofinansowanie: 18 400,00 zł.

Mazowsze dla klimatu 2022:

  • Stworzenie terenu zielonego w celu poprawy lokalnej jakości powietrza w Gminie Błonie (etap II) wraz z modernizacją oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne – nasadzenia krzewów, bylin i pnączy na terenie placu miejskiego w Błoniu (teren targowicy) oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne wzdłuż ul. Grodziskiej od drogi krajowej DK92 do torów kolejowych. Uzyskane dofinansowanie: 97 970,00 zł.

Zenon Reszka

Burmistrz Błonia

MS 9/2022, 9 czerwca 2022