BŁONIE

Jesienne spotkania z mieszkańcami

Jak co roku na jesieni w gminie Błonie odbywają się spotkania z mieszkańcami – w 7 lokalizacjach, głównie siedzibach OSP oraz świetlicach Centrum Kultury.

Oprócz Burmistrza Zenona Reszki biorą w nich udział: Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wiśniewski, Zastępca Burmistrza Marek Książek, Sekretarz Gminy Przemysław Kubicki, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy gminnych jednostek i prezesi spółek oraz przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Każde spotkanie zaczynało się od krótkiego przedstawienia działań z bieżącego roku, zwłaszcza inwestycji i planów na najbliższą przyszłość. W kolejnej części mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali propozycje/wnioski podjęcia działań. Wszystkie uwagi mieszkańców zostały zanotowane – będziemy na bieżąco informować co udało się osiągnąć.

Ważnym tematem każdego dnia była kwestia podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i węgla i związanego z tym wzrostu kosztów. Burmistrz przedstawiał podjęte działania oszczędnościowe i zapewniał, że mimo wzrostu cen ogrzewania placówki oświatowe gminy Błonie będą działać bez zakłóceń spowodowanych brakiem ogrzewania.

W miejscowościach położonych bliżej planowanej inwestycji CPK, zwłaszcza w Bieniewie najwięcej emocji budziła kwestia CPK i związanej z tym rozbudowy torów PKP. Jak zapowiedziano mieszkańcom – w listopadzie odbędzie się spotkanie dotyczące CPK i inwestycji towarzyszących, na które zaproszeni będą przedstawiciele spółki CPK.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za liczne przybycie i zaangażowanie w tematy dotyczące Państwa miejscowości.

UM Błonie

MS 18/2022, 20 października 2022