BŁONIE

Rusza Budżet Obywatelski 2024!

Od 26 czerwca mieszkańcy gminy Błonie mogą składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Termin składania wniosków z propozycjami mija 31 lipca.

W gminie Błonie w przyszłym roku ponownie będą realizowane inwestycje, o których wyborze zdecydują sami mieszkańcy. Budżet Obywatelski inaczej nazywany partycypacyjnym polega na tym, że to mieszkańcy sami proponują, co chcą, aby było zrobione, a potem sami wybierają w konsultacjach społecznych, co będzie realizowane. 

Do przyszłorocznego budżetu Burmistrz Błonia zaproponował kwotę 1 mln złotych do wydania na projekty wybrane przez mieszkańców. Rada Miejska zatwierdziła propozycję, podejmując stosowną uchwałę i w nadchodzących konsultacjach będą Państwo decydować o wydaniu tych pieniędzy.

Jak zgłosić swoje propozycje? 

Gmina została podzielona na „Obszary” obejmujące miasto jako jeden obszar oraz wsie i osiedla, zgodnie z załącznikiem do Uchwały. Pieniądze zostały podzielone następująco – 500 tys. zł do rozdysponowania w obszarze miejskim i 500 tys. zł do rozdysponowania na terenie wiejskim, tak aby każdy z Obszarów miał zagwarantowaną pulę pieniędzy. Będzie to 50 tys. zł plus pozostałe środki rozdzielone między obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców. 

Wnioski na formularzach można składać od 26 czerwca do 31 lipca, osobiście lub listownie w Urzędzie Miejskim, Rynek 6, pok. 1, lub mailem na adres bo@blonie.pl. 

Następnie wnioski mieszkańców zostaną sprawdzone, zgodnie z procedurą znajdującą się  w  Uchwale Nr LXX/509/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na rok 2024.

Zgodnie z kalendarzem, konsultacje społeczne w sprawie wybrania przez mieszkańców zadań do realizacji, odbędą się we wrześniu tego roku (głosowanie od 11 do 15 września).  Do 29 września zostanie ogłoszona lista wybranych projektów a następnie – wpisanie ich do budżetu gminy. Wszystkie muszą być zrealizowane do końca 2024 roku.

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z zasadami i trybem przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego dostępnymi np. na stronie www.blonie.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz składania swoich propozycji do budżetu.

UM w Błoniu

MS 5/2023, 29 czerwca 2023