BŁONIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BŁONIA o V przetargach na sprzedaż nieruchomości: Karczewskiego, Mickiewicza, Lesznowska

Burmistrz Błonia ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie.

Przetargi odbędą się w dniu 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w sali konferencyjnej według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu:

1) godz. 10.00 – V przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Karczewskiego,

2) godz. 11.00 – V przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza,

3) godz. 12.00 – V przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i regulamin można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pok. Nr 5, tel. 22 7253004 w. 170 lub 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl.

MS 09/2023, 23 listopada 2023