POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

75 lat książnicy powiatowej

Kilkadziesiąt uczestniczek i uczestników – pracowników bibliotek – wraz z zaproszonymi samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i firm wzięło udział w ostatnim tygodniu października w jubileuszowej konferencji „Biblioteka BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki”. Rozmowy toczyły się wokół istotnej roli, jaką odgrywają biblioteki we współczesnym świecie pełnym kryzysów.

Joanna Dzieniszewska – prowadząca uroczystość – powitała Zastępcę Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak, Burmistrza Ożarowa Maz. w latach 2002–2010 – Kazimierza Stachurskiego, Starostę Warszawskiego Zachodniego – Jana Żychlińskiego, Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Romualda Reszkę oraz Sekretarz PWZ – Ewelinę Degowską, radnych Rady Miejskiej. Na wydarzenie przybyli również Prezes Fundacji FRSI Jacek Królikowski, Prezes Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” Paweł Białecki, Dyrektor Biura LGD Sylwia Jabłońska, Grażyna Lipska-Zaremba reprezentująca Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki. Wśród przedstawicieli firm byli Radosław Przybyłek (Dział Bibliotek firmy Platon Sp. z o.o.) i Patrycja Głuch (Kierownik Projektów Krajowych ARFiDO Sp. z o.o.). Oczywiście, nie mogło zabraknąć osób, które przysłużyły się rozwojowi ożarowskiej biblioteki. Mowa o Dyrektor Biblioteki Publicznej w latach 2005–2019 – Elżbiecie Paderewskiej. Wśród reprezentantów środowiska bibliotekarskiego znaleźli się: Joanna Potęga (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich), Justyna Stelmasiak i Beata Misiurek (Oddział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego).

Kolejka pełna życzeń i gratulacji

Anita Nowińska (dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim) przybliżyła bogatą 75-letnią historię książnicy. Zainteresowani mogli również obejrzeć w Sali konferencyjnej kilkanaście plansz wystawy jubileuszowej o dziejach ożarowskiej biblioteki. Wystawa pt. „75 lat Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim” wciąż jest dostępna dla wszystkich w ożarowskiej Bibliotece Głównej. Następnie ustawiła się kolejka życzeń – zdawać by się mogło, że bez końca. Serdeczne gratulacje popłynęły m.in. od Starosty Warszawskiego Zachodniego, powiatowego Członka Zarządu wraz z Sekretarz Powiatu, Zastępcy Burmistrza Ożarowa Maz., dyrektor Biblioteki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Sekretarza Generalnego SBP, przedstawiciela firmy Platon Sp. z o.o. oraz reprezentantów bibliotek publicznych nie tylko z powiatu Warszawskiego Zachodniego i Biblioteki Wojewódzkiej. Dyrektorzy i pracownicy zaprzyjaźnionych bibliotek, w tym m.in. Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożyli również na ręce Anity Nowińskiej, dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim kwiaty, listy gratulacyjne i miłe upominki.

Interaktywny wykład

Wykład inauguracyjny pt. „Czas kryzysów. Czy (i jak) zmieniają się bibliotekarze i czytelnicy” wygłosili Jacek Królikowski, prezes Fundacji FRSI oraz dr Marcin Karwowski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach. Uczestnicy mogli również włączyć się w dyskusję dzieląc swoimi doświadczeniami nie tylko tradycyjnie, ale i interaktywnie przy pomocy smartfonów. Przesyłane odpowiedzi wyświetlane były na bieżąco podczas dyskusji.

W czasie takiego jubileuszu nie mogło zabraknąć pysznego tortu, kawy oraz herbaty. Wszyscy uczestnicy ustawili się również do pamiątkowego zdjęcia.

Uczestnicy z całej Polski

Dla zapisanych na bezpłatną konferencję czekały po części oficjalnej warsztaty. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu zapisanych bibliotekarzy z całej Polski. Do wyboru były przygotowane przez specjalistów następujące tematy: „Bibliotekarz z pokolenia „Z”/Czytelnik z pokolenia „Z”. Techniki pracy, organizacja przestrzeni, budowanie oferty dla nowych pokoleń”; „Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i bibliotekarzy”; „Trudny Czytelnik?/Trudny bibliotekarz? Jak z nim pracować i rozmawiać”; „Cyberbezpieczeństwo czytelnika/Cyberbezpieczeństwo bibliotekarza. Jak usprawnić pracę i współpracę?”.

Po zakończonym pierwszym module warsztatów odbyły się jeszcze: prezentacja jednego z mecenasów biblioteki – firmę ARFIDO Sp. z o.o., którą reprezentowała Kierownik Projektów Krajowych Patrycja Głuch – a także panel dyskusyjny z udziałem wszystkich zaproszonych prelegentów.

Wydarzenie objął Patronatem honorowym Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz. Partnerem była od lat wspomagająca biblioteki Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a mecenatem – firmy ARFIDO Sp. z o.o, Spółka Bronisze oraz Platon Sp. z o.o. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst i zdjęcia

Agnieszka Gorzkowska

MS 09/2023, 23 listopada 2023