POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Nowe inwestycje drogowe

Dziś mamy do przekazania Czytelnikom dużo dobrych wieści związanych z inwestycjami na naszych drogach. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w PWZ na najbliższej sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się wprowadzić do budżetu nowe zadania inwestycyjne związane z wykonaniem nakładek bitumicznych.

Stało się to możliwe dzięki temu, że na niektórych z dotychczas rozstrzygniętych przetargów uzyskano korzystne ceny realizacji zadań, niższe od wcześniej planowanych. Dodatkowo na realizację zadań drogowych nasz powiat uzyskał dotacje zewnętrzne o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Warta podkreślenia jest również wieloletnia dobra współpraca z samorządami gminnymi, które solidarnie partycypują w 50% kosztów inwestycji na drogach powiatowych. Działając zgodnie razem samorządy powiatowy i gminne mogą zmodernizować wiele dróg na naszym terenie, a musimy zauważyć, że intensywność ruchu drogowego na terenach wokół stolicy stale narasta.

Nowe inwestycje drogowe rekomendowane przez ZDP

  • Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki – wartość – 323 tys. zł.
  • „Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola – Stelmachowo – Podkampinos, gm. Leszno i Kampinos” – wartość 590 tys. zł.
  • Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie” – wartość 230 tys. zł.
  • Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki –  wartość 900 tys. zł.
  • Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr: 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno – etap 1 – 433 m – wartość 435 tys. zł.
  • Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) na odcinku dł. ok. 600 m w m. Stare Babice, gm. Stare Babice – wartość 212.000 zł.
  • Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie – o wartości 330 tys. zł.

Łączny koszt proponowanych inwestycji wynosi ponad 3 mln zł. Nakładki planuje się położyć na tych drogach, które wymagają obecnie najpilniejszych napraw po tegorocznej długotrwałej zimie. ZDP planuje wykonanie wymienionych inwestycji w okresie letnim.

Modernizacja drogi Czarnów –  Gawartowa Wola z dofinansowaniem!

7 maja ZDP zawarł umowę z firmą „Benevento” sp. z o.o. z Warszawy – wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W położonej w miejscowościach Czarnów – Gawartowa Wola, w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się tam modernizację drogi, wzmocnienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, budowę chodnika, perony autobusowe i przejścia dla pieszych. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 3 mln 620 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% kosztów) w wysokości 2 mln 211, 694 zł, resztę wydatków sfinansują solidarnie Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Leszno. Roboty rozpoczną się w najbliższym czasie, na czas prac wyznaczone będą objazdy. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano w listopadzie br.

Rozbudowa ul. Strażackiej

Zawarto już także umowę z firmą „Planeta” S.A. z Warszawy na wykonanie rozbudowy ul. Strażackiej w Bieniewicach gm. Błonie, wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską. Również tę inwestycję ZDP planował wykonać przy pomocy środków zewnętrznych, jednak do tej pory Powiat nie otrzymał na to zadanie dofinansowania. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2 mln 713 zł i zostanie pokryty ze środków Powiatu i Gminy Błonie.

Inwestycja na ul. Niepokalanowskiej w dwóch etapach

Kolejna z planowanych inwestycji, dotyczy rozbudowy fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm. Kampinos. ZDP złożył już w lutym br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa. Działanie to zakończyło się sukcesem, przyznano 3 mln 47 tys. 78 zł, ok. 50% kosztów tego zadania. Wartość całej inwestycji oszacowano na 6,4 mln zł. Do przetargu zgłosił się tylko jeden oferent proponując zbyt wysokie koszty wykonania tego zadania, przekraczające wartość zaplanowanych na tę inwestycję środków. Przetarg został unieważniony. W związku z powyższym ZDP postanowił ogłosić dwa oddzielne przetargi; pierwszy na budowę kładki i drugi na budowę ronda.

Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w czerwcu. Miejmy nadzieję, że przedmiotowa decyzja wpłynie pozytywnie na liczbę złożonych ofert i realność cen.

Prace na ul. Spacerowej

Trwają prace na ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym, gm. Stare Babice. W ramach prowadzonej inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 1,1 km, wykonany będzie ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy do posesji, perony autobusowe, azyle w miejscach przejść dla pieszych i odwodnienie. W kilku fragmentach modernizowanego odcinka wymieniona zostanie całkowita konstrukcja jezdni, a na pozostałych będzie wzmocniona. Inwestycja jest obecnie realizowana, a przewidywany czas jej zakończenia określono na koniec czerwca br. Na przedmiotową inwestycję zaplanowano w budżecie powiatu w br. niespełna 3 mln zł. Zadanie to jest finansowane wspólnie z Gminą Stare Babice.

MS 10/2021, 24 czerwca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *