POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Nowa dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

Monika
Maruszak-Gozdołek

18 maja odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Do konkursu przystąpiły dwie osoby: Wioletta Krause-Badur i Monika Maruszak-Gozdołek.

ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku chemii oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunkach biologii oraz polityki i zarządzania oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym z ponad 13-letnim stażem pracy. Obecnie pełni funkcję Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie.

W wyniku konkursu wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, została nim Monika Maruszak-Gozdołek. 26 maja Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął Uchwałę Nr 65/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia pani Monice Maruszak-Gozdołek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim na okres 5 lat, tj. od 1 września 2022 roku, do 31 sierpnia 2027 roku.

Gratulujemy nowej Pani Dyrektor i życzymy wielu sukcesów.

Poprzednia dyrektor ZS nr 1 pani Jagoda Rybak nie uczestniczyła w konkursie – zamierza przejść na emeryturę po 25 latach kierowania placówką. Dziękujemy jej za wieloletnią pracę pedagogiczną i trud wychowywania młodzieży.

Monika Maruszak-Gozdołek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku chemii oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunkach biologii oraz polityki i zarządzania oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym z ponad 13-letnim stażem pracy. Obecnie pełni funkcję Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie.

MS 10/2022, 23 czerwca 2022