BŁONIE

Absolutorium po raz kolejny!

Miło mi poinformować, że 19 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Błoniu Rada Miejska udzieliła mi kolejny raz wotum zaufania i absolutorium.

Wraz z Panią Skarbnik Bogumiłą Koprowską przedstawiliśmy Raport o Stanie Gminy, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium: głosowało 21 radnych: ZA – 20, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 1.

Bardzo dziękuję wszystkim radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego w Błoniu i jednostek organizacyjnych, sołtysom, Radom Osiedli, a przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy Błonie.

Państwa zaufanie, pozytywne opinie i dobra ocena są naprawdę dużą dawką motywacji do wykonywania kolejnych działań. Jedno jest pewne – nie zatrzymujemy się i wraz z pracownikami urzędu miejskiego i jednostkami organizacyjnymi dalej będziemy robić co w naszej mocy, aby nasza gmina się rozwijała, a jakość życia mieszkańców się poprawiała!

Zenon Reszka

Burmistrz Błonia

MS 5/2023, 29 czerwca 2023