BŁONIE

INFORMACJA Burmistrza Błonia

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 21 lipca 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Błonie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pokój nr 5,
tel. 22 7253004 w. 171 lub 170  oraz na stronie internetowej urzędu:
blonie.pl oraz bip.blonie.pl.


MS 11-12, 29 lipca 2022