BŁONIE

5 milionów na nakładki na drogach gminnych

W dniu 30 maja ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków na inwestycje w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – ponownie gmina Błonie otrzymała 5 milionów złotych. W ramach tej kwoty wykonana zostanie kompleksowa modernizacja publicznej, gminnej infrastruktury drogowej zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich gminy.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Zbudowany jest wokół głównych założeń Polskiego Ładu i obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Przypominamy, że w pierwszym naborze tego programu gmina Błonie złożyła 3 wnioski na blisko 135 milionów, otrzymała wówczas 5 milionów na zagospodarowanie terenu glinianek w Błoniu.

W drugim naborze również złożyliśmy 3 wnioski:

  1. w obszarze dróg:
  • na kwotę około 8,5 mln na budowę i przebudowę dróg gminnych
  • na kwotę 5 mln na wspomnianą wyżej modernizację istniejącej infrastruktury drogowej

2. w obszarze edukacji:

  • na kwotę około 24 mln na budowę przedszkola i żłobka w Dębówce.

Po otrzymaniu wstępnej promesy ogłoszony będzie przetarg, a po ogłoszeniu jego wyników, wyborze wykonawcy i otrzymaniu ostatecznej promesy będzie można przystapić do realizacji zadania co zapewne nastąpi w przyszłym roku.

Czekamy też na ogłoszenie wyników w ramach trzeciego naboru tzw. PGR czyli dotyczącego obszarów popegeerowskich, gdzie złożyliśmy dwa wnioski – na rozbudowę przedszkola w Radzikowie (2 mln zł) i modernizację dróg na tych terenach (5 mln zł).

Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

MS 9/2022, 9 czerwca 2022