BŁONIE

Remonty dróg w gminie Błonie

Nadchodzą wakacje, a wraz z nimi sezon intensywnych prac na drogach gminnych.

19 czerwca 2023 r.  burmistrz Zenon Reszka wraz ze skarbnikiem Bogumiłą Koprowską podpisali trzy umowy, dzięki którym wyremontowane zostaną wymienione poniżej drogi oraz most.  

  • Pierwsza z umów podpisana z firmą RAITIL obejmuje remont mostu na rzece Utrata w ciągu drogi gminnej nr 4100110W w miejscowościach Nowa Górna, Nowy Łuszczewek i Stary Łuszczewek oraz ułożenie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej 4100110W w miejscowościach Nowy Łuszczewek oraz Nowa Górna.
  • Przedmiotem kolejnej podpisanej umowy są remonty ulic: Sienkiewicza i Emilii Plater w Błoniu. Prace zostaną wykonane przez firmę Sawalco.
  • Trzecia z umów podpisana z firmą Instal Nika obejmuje przebudowy ulic: Wąskiej i Poprzecznej wraz z przebudową skrzyżowania oraz budową kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej w Błoniu.

Zakończenie prac jest planowane na grudzień br.

Projekty dofinansowano w ramach sektorowego programu wsparcia Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. p.n.: „Bezpieczne Drogi”.

Dzień później podpisano kolejną umowę, dzięki której przebudowana zostanie droga gminna nr 410111W w miejscowości Nowa Górna i Wola Łuszczewska. Prace zostaną wykonane przez firmę ROBOKOP, a termin ich zakończenia przewidywany jest na wrzesień br.

Dotacje pozyskano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

UM w Błoniu

MS 5/2023, 29 czerwca 2023