BŁONIEWydarzenia

Centrum Administracji w Błoniu już otwarte!

22 marca miało miejsce uroczyste otwarcie oddawanego do użytku nowego i nowocześnie wyposażonego budynku Centrum Administracji w Błoniu. Przybyłych gości witali włodarze Miasta, wydarzeniu towarzyszył błoński Big Band. Były pochwały i podziękowania. Mieszkańcy gminy zyskali dostępne i wygodne centrum administracyjne, zaś urzędnicy – nowoczesne i funkcjonalne miejsce pracy.

– Dzięki inwestycji mieszkańcy Gminy Błonie, interesanci mają możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym miejscu. Nazwaliśmy to zrewitalizowane miejsce – Nowy Rynek. (…) – Cieszę się bardzo z budynku przy Sienkiewicza 4, (…) warto było! Budynek prezentuje się pięknie. Dziękuję Pani projektant Teresie Rokickiej i Pani skarbnik Bogumile Koprowskiej, wszystkim pracownikom urzędu zaangażowanym w pracę przy tej inwestycji. Przenosiny pracownicy wykonali samodzielnie, nawet w dni wolne od pracy. Dziękuję za pomoc w transporcie pracownikom Zakładu Usług Komunalnych i naszej spółce MPWiK. Od poniedziałku zapraszam do naszych urzędów.

Po tych słowach Burmistrz Błonia Zenon Reszka podziękował również wszystkim radnym tej i poprzedniej kadencji za bardzo dobrą współpracę i podjęcie decyzji o realizacji inwestycji.

Przybyli zaproszeni goście. Emil Sawicki – w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – podziękował za zaproszenie na otwarcie Centrum Administracji w Błoniu, po czym odczytał list, w którym Marszałek ocenia nowe centrum jako „nietuzinkowy przykład połączenia tradycji z nowoczesnością” i cieszy się z nowego oblicza zabytkowej kamienicy, podkreśla też możliwość łatwego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.

Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska pogratulowała pięknej wizytówki miasta i poprawy warunków pracy.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński podziękował burmistrzowi za zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie w historii Gminy Błonie. Pochwalił układ przestrzenny, dzięki któremu powstał Nowy Rynek, dbałość o zachowanie tradycji oraz szacunek dla historii. – Jak Pan Burmistrz zaczyna jakąś inwestycję, to najpierw wykopuje dziurę w ziemi i my to rejestrujemy. Przekazuję więc tę fotografię – uśmiechnięty burmistrz Zenon Reszka nad dziurą w ziemi.

Starosta zaprosił do zabrania głosu burmistrza Grodziska Mazowieckiego – Grzegorza Benedykcińskiego, z którym już od 30 lat trwa doskonała współpraca, a Burmistrz, życząc Wszystkiego dobrego zebranym, z entuzjazmem powiedział: – Ponieważ startuję do sejmiku, zależy mi, żebyście mnie wszyscy polubili, a więc powiem – super Big Band, super inwestycja, super burmistrz i super mieszkańcy!

Głos zabrała również naczelnik Wydziału Rolnictwa i Klimatu – Agnieszka Zdunek, w imieniu pracowników dziękując burmistrzowi i Radzie Miejskiej za poprawę warunków pracy.

Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Gminy potwierdził wszystko to, co było wcześniej powiedziane i życzył mieszkańcom gminy dobrej współpracy z urzędnikami – żeby wszystkie sprawy załatwiane były pozytywnie, a urzędnikom – miłej atmosfery pracy w nowym miejscu.

Obecny na otwarciu Ksiądz proboszcz odmówił modlitwę i poświęcił obydwa budynki. Zagrała orkiestra, po czym Honorowi Obywatele Błonia – Magdalena Spasowicz i Zbigniew Stępień – dostąpili zaszczytu uroczystego rozpoczęcia przecinania wstęgi.

I wreszcie… wszyscy obecni zostali zaproszeni do zwiedzania budynków nowego Centrum.

Ciekawostka: Jeszcze w czasie trwania budowy trafiały się cenne wykopaliska… Ale o tym – w jednym z kolejnych numerów MS.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 3/2024, 28 marca 2024