BŁONIE

Błonie ośrodkiem teqballa

12 maja br. w Centrum Sportu w Błoniu odbyło się spotkanie Burmistrza Błonia Zenona Reszki z delegacją FITEQ oraz PZTEQ – Polish Teqball Association.

Burmistrz Błonia wraz z Panem Gáborem Borsányi – prezesem FITEQ i Michałem Listkiewiczem – prezesem PZTEQ podpisali umowę, na podstawie której Centrum Sportu w Błoniu jest oficjalnym Ośrodkiem Szkolenia Polskiego Związku Teqball. UG Błonie

MS 8/2022, 26 maja 2022