BŁONIE

Potwierdzenie spełniania obowiązku szkolnego

Burmistrz Błonia przypomina o ustawowym obowiązku powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16–18 lat i zmianach w tym zakresie
– do dnia 30 września 2023 r.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie potwierdzenia do Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, pok. nr 1.

Druk potwierdzenia spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki do pobrania na stronie www.blonie.pl, w zakładce oświata. 

MS 7/2023, 21 września 2023