BŁONIE

Błońska Straż Miejska ma już 30 lat!

We wtorek 10 maja 2022 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury na uroczystości 30-lecia Straży Miejskiej w Błoniu zgromadzili się błońscy Strażnicy Miejscy – obecnie pracujący, byli i emerytowani oraz zaproszeni na obchody goście, m.in.: przedstawiciele lokalnych władz, księża, przedstawiciele służb mundurowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego i nie tylko, pracownicy różnych jednostek organizacyjnych i sympatycy Straży Miejskiej. Zebranych witał burmistrz Błonia Zenon Reszka.

Błońska Straż została powołana 30 grudnia 1991 r. jako jedna z pierwszych Straży Miejskich w Polsce. Ponieważ była to zupełnie nowa formacja, rok 1992 był czasem ustalania form działania, organizowania, kompletowania sprzętu. Pierwszego komendanta powołała ówczesna burmistrz – Ewa Tuzimska. Został nim Piotr Kupis, który dowodził sześcioosobową jednostką. Następnym komendantem został w 2004 roku jego zastępca – Władysław Jasiński, a kolejnym, od 2017 roku do dzisiaj jest Sylwester Kita-Nowak.

Komendant w skrócie opowiedział trzydziestoletnią historię Straży w Błoniu. Zaczął od powstania pierwszego statutu, którego większość punktów pokrywa się z obecną ustawą o Straży Miejskiej.

– Z roku na rok przybywało nam nowych uprawnień – mówił komendant Kita-Nowak – i w związku z tym również przybywały nowe zadania. Zwiększyliśmy nasz stan osobowy do dziewięciu osób. Nasza jednostka uczestniczyła we wszystkich uroczystościach gminnych i miejskich, dbając o zachowanie porządku i spokoju podczas większych zgromadzeń mieszkańców.

Wpomniał również o kilku historycznych działaniach i interwencjach, czasem humorystycznych, jak np. skarga na „sąsiadkę z góry”, która „chodzi jak podkuty kot”, a jej pies od świtu ujada i „pani z dołu nie może spać” (sformułowania z notatki służbowej).

Tło wydarzenia stanowiły wyświetlane na ekranie sali widowiskowej archiwalne zdjęcia straży błońskiej.

Prefekt rozumie… i docenia

Zadaniem Straży Miejskiej jest uzupełnianie, wspieranie (nie zastępowanie) sił policyjnych na terenie miasta czy gminy. Istotną bolączką funkcjonowania Straży Miejskiej jest nieuregulowanie statusu strażnika miejskiego w Polsce.

Do tego problemu odniósł się przybyły na uroczystość Artur Hołubiczko – prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskiej i Gminnej Rzeczypospolitej Polskiej: – Jestem komendantem Straży Miejskiej w Częstochowie 31 lat. Doskonale rozumiem dole i niedole strażników miejskich oraz niesprawiedliwość, która ich dotyka. Mam na myśli nieuregulowany dotychczas status strażnika, przejawiający się np. tym, że 65-letni strażnik musi być ciągle sprawny i walczyć ze złem w trybie patrolowym.


– Chcę przekazać życzenia dla koleżanki i kolegów z pracy z okazji tak nobliwego jubileuszu. Życzę pomyślności w życiu osobistym i zawodowym z pomyślnością finansową na czele – tu zwracam się szczególnie do Pana Burmistrza i Pani Skarbnik. Życzę, aby z Państwa wysiłków najwięcej chwały i pożytku odniosło Miasto Błonie.

Następnie wręczył odznaczenia w imieniu Zarządu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskiej i Gminnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyże za Zasługi – najwyższe odznaczenie resortowe za zasługi dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz wieloletnią wzorową pracę w Straży Miejskiej w Błoniu otrzymali komendant Sylwester Kita-Nowak i inspektor Mirosław Zawada (30 lat w Straży Miejskiej w Błoniu).

Kolejne życzenia i gratulacje

Wszyscy strażnicy oraz byli strażnicy i komendanci otrzymali z rąk burmistrza Błonia dyplomy i upominki oraz podziękowania za pracę, trud i wysiłek oraz dobre spełnianie swoich zadań.

– Jesteście bardzo potrzebni. Sprawdziliście się również w czasie pandemii, kiedy trzeba było ochronić nasze budynki, także gminne. Wojewoda zarządził współpracę z Policją i ta współpraca przebiegała bardzo dobrze.

Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego reprezentowali Romuald Reszka członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który pogratulował i złożył życzenia bohaterom dzisiejszego wydarzenia, oraz Ewelina Degowska sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, która odczytała gratulacje i życzenia od Starosty dla Strażników Miejskich.

O trudnych początkach straży w Błoniu w obrazowy sposób, podając przykłady sprzed prawie 30 lat opowiedział Zbigniew Stępień, były burmistrz, honorowy obywatel Błonia.

Na zakończenie widownię rozruszał Jacek Potoł z Big Bandem Błonie prezentując wiązankę rozrywkowych utworów – a wielu zebranych aż przytupywało do rytmu i podśpiewywało…

Parę słów od serca

Ciekawy służbowych doświadczeń i sytuacji miejskich strażników poprosiłem kilkoro z nich (wśród nich tylko jedna kobieta) o krótkie wypowiedzi.

Pierwszy, na temat błońskiej Straży i sytuacji Straży Miejskiej w Polsce wypowiedział się gość – Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskiej i Gminnej Rzeczypospolitej Polskiej Artur Hołubiczko, rozszerzając nieco swoją wcześniejszą wypowiedź: – Bardzo mi się tutaj podoba, bardzo sympatyczni strażnicy. Bardzo dobre osiągnięcia w pracy, dobre wyniki. Tylko pogratulować i życzyć dalszego rozwoju. W tej chwili notujemy pewnego rodzaju stagnację, jeżeli chodzi o rozwój i funkcjonowanie naszej formacji ze względu na pewne przyhamowania, wynikające z pandemii, a teraz z bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej. My dalej chcemy uregulowania pragmatyki służbowej strażników. Bardzo ciężko idą rozmowy ze stroną rządową. Rząd zajmuje się przede wszystkim swoimi własnymi służbami, a straż miejska to też jest służba publiczna, też działa na rzecz mieszkańców i wspólnot lokalnych. Mam jednak nadzieję, że kiedyś niesprawiedliwości, jakie nas dotykają zostaną wyrównane. Podstawową sprawą jest brak uprawnień emerytalnych, takich, z jakich korzystają inne służby mundurowe. Jak można sobie wyobrazić 60- czy 65-letniego strażnika, który w pełnym rynsztunku będzie gonił chuliganów? Policja jest taką samą służbą o zbliżonych wymaganiach, więc Straż Miejska czy Gminna powinna mieć takie same warunki do pełnienia służebnej roli wobec społeczeństwa.

Sylwester Kita-Nowak Komendant Straży Miejskiej w Błoniu: – W ostatnim czasie kadra, w wyniku odejścia kilku osób na emeryturę, nieco nam odmłodniała. Średnia wieku wynosi obecnie 35– 40 lat. W Błoniu nie ma egzaminów sprawnościowych. Przede wszystkim wymagane jest wykształcenie średnie, wskazane wyższe, weryfikowane jest doświadczenie kandydata, po rozmowie następuje decyzja. W Błoniu najwięcej interwencji jest związanych z nieprawidłowym parkowaniem, spożywaniem alkoholu, zwierzętami. Niewiele jest wybryków chuligańskich.

Inspektor Małgorzata Szamborowska, która pracuje w Straży już 15 lat, w tym trzy lata w Błoniu: – Czasem praca w grupie samych mężczyzn nie jest prosta, ale tutaj koledzy są na tyle sympatyczni, że jest naprawdę miło. Jeżeli chodzi o „przestępców” bywa różnie, ale zawsze pracujemy w zespołach dwuosobowych i wszyscy sobie wzajemnie pomagamy. Na tyle lat, ile ja pracuję – wcześniej w Warszawie – nigdy nic się nie stało. Wielokrotnie zdarzały się interwencje, w trakcie których konieczne było użycie siły fizycznej, ale bez problemu dawałam radę (śmiech). Patrząc z perspektywy czasu, nie żałuję decyzji, którą podjęłam 15 lat temu.

Straż Miejska w Błoniu

Komendant Straży Miejskiej w Błoniu: Sylwester Kita-Nowak.

Inspektorzy: Łukasz Filipczak, Jarosław Hyłek, Marek Kossakowski, Dariusz Liszka, Ireneusz Skibiński, Małgorzata Szamborowska, Łukasz Wasilewski, Mirosław Zawada.

Poprzedni komendanci (obecnie emerytowani): Piotr Kupis i Władysław Jasiński

Byli strażnicy: Stanisław Grondziela i Bogdan Nosowiecki.

***

Oprócz wcześniej wymienionych, uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: ojciec Grzegorz Klimczyk – dyrektor Radia Niepokalanów, ksiądz kanonik Tadeusz Gałecki – proboszcz parafii św. Trójcy w Błoniu, Zbigniew Stępień – były burmistrz i honorowy obywatel Błonia, radni Rady Miejskiej, Sekretarz Gminy Przemysław Kubicki, Skarbnik Gminy Bogumiła Koprowska, a także: Inspektor Wojciech Turek – Komendant Powiatowy Policji, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Błoniu – podinspektor Mariusz Tępiak, komendanci zaprzyjaźnionych Straży Miejskich i Gminnych, Piotr Kosyl Dyrektor Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ w Błoniu,  Krzysztof Radkowski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, przedstawiciele okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych, Jan Czajka sołtys Starych Faszczyc, płk Dariusz Urban inspektor Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Gminy Błonie, naczelnicy wydziałów, komisji, miejskich jednostek organizacyjnych z Edytą Jabłońską Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu na czele, Komendanci Straży Miejskich i Gminnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 8/2022, 26 maja 2022