URSUS

Rok Pawła Edmunda Strzeleckiego

W Dzielnicy Ursus gościła aborygeńska delegacja Ngarigo, celebrująca Rok Strzeleckiego znanego polskiego podróżnika i odkrywcy ogłoszony przez Sejm RP. Na czele delegacji stali przedstawiciele starszyzny Ngarigo, tradycyjnych kustoszy Mt Kościuszko (Góry Kościuszki): Aunty Iris White oraz Uncle John Dixon. Trzon delegacji stanowili członkowie chóru Djinama Yiliga na czele z jego założycielką Cheryl Davison, znaną malarką, którzy wystąpili w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” w dniu 18 maja 2023 r. Był to jedyny koncert w Warszawie na zaproszenie Prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr. Marka Leszka Krześniaka.

Podsumowanie Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego odbyło się podczas Warszawskiej Sesji Kościuszkowskiej w ramach 40. Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego w dniu 13 października 2023 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

W tym dniu w obecności organizatorów, naukowców i zagranicznych gości delegacja z Dzielnicy Ursus za wkład w organizację obchodów Roku Strzeleckiego została uhonorowana okolicznościowymi medalami i dyplomami.

Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej L. M. Krześniak (na zdjęciu w środku) w imieniu Kapituły wręczył odznaki: Milenie Gnys, uczennicy SP nr 11 w Ursusie za udział w Konkursie Plastycznym, Grażynie Kostawskiej, znanej artystce malarce, Alinie Małachowskiej za zdobycie trzeciego miejsca za kompozycję poświęconą P. E. Strzeleckiemu (nagroda finansowa) oraz Bogusławowi Łopuszyńskiemu, dyrektorowi Ośrodka Kultury „Arsus” za współorganizację wydarzeń w Ursusie.

Bogusław Łopuszyński

MS 10/2023, 14 grudnia 2023 

Na górnym zdjęciu: 13 października 2023 r. w Muzeum Niepodleglości w Warszawie

Fot. Zbigniew Jankowski