URSUS

Odnajdźmy wspomnienia, ocalmy ulotne chwile

Pod takim hasłem filia „Niedźwiadek” Biblioteki Publicznej im. W. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Keniga 14 w Ursusie, zbiera pamiątki, fotografie i to co najważniejsze – wspomnienia ze swojej działalności w okresie ostatnich 50-lat.

Aż trudno uwierzyć, że ta wielce zasłużona dla lokalnej społeczności osiedla, na trwałe wpisana w wiele życiorysów placówka, często dla wielu będąca pierwszym, samodzielnie otwieranym „oknem na świat”, działa nieprzerwanie od 1974 roku. A jej początki do łatwych nie należały.

ROK 1974

Dzięki uprzejmości, świadomości ludzi dobrej woli o potrzebie i istocie działania ważnej placówki oświatowej, ówczesnych: dyrektora szkoły „jedynki” („dzisiaj jedenastki”) Jana Bereszczyńskiego, który wygospodarował w budynku niewielkie pomieszczenie na księgozbiór i Wandzie Brzozowskiej kierowniczce biblioteki przy dzisiejszej Plutonu Torpedy, w 1974 roku stworzono pierwszą filię, a raczej skromną, niewielką wypożyczalnię książek (wówczas filię nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ursusie).

O tym, jak była potrzebna i wyczekiwana przez mieszkańców osiedla najlepiej świadczą pierwsze statystyki czytelników i liczba wypożyczeń. Już w pierwszym roku, zaledwie przez dwa miesiące (oficjalnie otwarto placówkę 4 listopada), z usług placówki korzystało stale ok. 200 osób, które w sumie wypożyczyły ponad 1400 książek. Być może zabrzmi to niewiarygodnie, ale pierwszy księgozbiór filii miał wtedy zaledwie 1500 woluminów.

Prawie połowę pierwszych, stałych czytelników stanowiła młodzież szkolna wypożyczająca najczęściej nie tylko lektury, ale i sporo książek z tzw. grupy literatury pięknej (poezja, baśnie, powieści, itp.). Co ciekawe (a warte odnotowania) – z pierwszego roku działalności niedźwiadkowej książnicy, spośród tych 1 400 wypożyczonych książek tylko niecałe 500 było powieściami, kryminałami, tzw. literaturą popularną, a ponad 150 było słownikami, poradnikami często specjalistycznymi, branżowymi podręcznikami.

Mimo trudnych początków, ciasnoty pomieszczeń i bardzo uciążliwych warunków pracy pierwszych bibliotekarzy, od samego początku działalności biblioteka na „Niedźwiadku” cieszyła się wzrastającą z roku na rok popularnością. Stale i mozolnie wpisywała się na trwałe w obraz osiedla jako placówka oświatowa, z czasem serwująca mieszkańcom także szerszy kontakt ze słowem pisanym, m.in. poprzez spotkania z autorami książek, kluby dyskusyjne, itd.

ZBIERAMY PAMIĄTKI!

Przez minione 50 lat zachowało się trochę pamiątek, pożółkłych fotografii i wspomnień, które stały się kanwą do rozpoczęcia prac nad opracowaniem monografii tej zasłużonej placówki. Jest ich jednak zbyt mało, aby obraz biblioteki mógł oddać w pełni jej niebagatelny wkład w życie wielu mieszkańców osiedla.

Dyrekcja Biblioteki i kierownictwo filii na „Niedźwiadku” zwraca się z gorącym apelem nie tylko do mieszkańców osiedla, ale całej czytelniczej społeczności Ursusa – o podzielenie się własnymi wspomniniami związanymi z placówką.
O ich – często pierwszych – kontaktach z książką, ale też mówiących o wpływie, jaki być może miała na ich życie.

Równie mile widziane będą fotografie i inne pamiątki związane z książnicą (dyplomy czy nawet kwity za przetrzymywanie książek).

Bezcenne będą także fotografie ukazujące „Niedźwiadek” w ciągu ostatniego półwiecza.

Na koniec warto dodać, że wszystkie udostępnione przez mieszkańców fotografie i pamiątki – po wykonaniu fotokopii – zostaną zwrócone właścicielom. Za umożliwienie ich zarchiwizowania wszyscy ofiarodawcy otrzymają specjalne imienne dyplomy poświadczające o ich nawet najdrobniejszym, ale cennym wkładzie w historię Ursusa. Ponadto, w przypadku publikacji w formie książek, artykułów – pod zdjęciami będą umieszczone podpisy mówiące o tym, z czyjego albumu lub zbioru pochodzą – dzięki czemu pozostaną one trwałą, niezniszczalną pamiątką – pozostawionym śladem po mieszkańcach, ich pasjach, życiu i wkładzie, jaki mieli w budowę lokalnej „niedźwiadkowej” społeczności – jedynej, niepowtarzalnej i dumnej ze swego miejsca na ziemi.

W sprawie udostępnienia zbiorów, wspomnień prosimy o kontakt:

  • Włodzimierz Winek: wiwo3@op.pl
  • Michał Gliszczyński: michalgliszczynski79@gmail.com
  • tel. 22 667 09 56.

Zapraszamy także do odwiedzin biblioteki przy ul. Keniga 14 Ursusie

Jeśli ważne są dla Ciebie wspomnienia, zapis ulotnych chwil – nie czekaj i podziel się nimi. Będziemy wdzięczni!

MS 10/2023, 14 grudnia 2023