POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNIWydarzenia

Pułkownik Strzałkowski już zawsze będzie z nami!

5 maja na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie odsłonięto pomnik patrona ośrodka – płk. Jerzego Strzałkowskiego – Komendanta Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK „Jerzyki”.

Uroczystość odbyła się w realiach pandemii, dlatego też osobiście uczestniczyli w niej jedynie przedstawiciele różnych środowisk związanych ze szkolną społecznością. Szersze grono mogło brać w niej udział za pomocą transmisji internetowej. Splendoru odsłonięcia pomnika dodała asysta wojskowa i poczty sztandarowe, posterunek honorowy wystawili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego z Garnizonu Warszawa.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem Hymnu Państwowego po czym pokrótce wspomniano postać Patrona SOSW w Lesznie.

W uroczystości w Lesznie uczestniczyli przedstawiciele władz szkolnych z p.o. dyrektora SOSW Krzysztofem Radkowskim i dawnym dyrektorem ośrodka Zdzisławem Wachnikiem, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty Piotr Pawłowski, przewodnicząca Stowarzyszenia Pamięci POS AK „Jerzyki” Wanda Baranowska wraz z rodziną patrona, płk. Tomasz Dominikowski – z-ca dowódcy Garnizonu Warszawa. Obecni byli także przedstawiciele władz powiatu warszawskiego zachodniego i reprezentanci środowisk patriotycznych. Poświęcenia pomnika dokonał ks. kpt. Mateusz Korpak w asyście ks. Piotra Laskowskiego proboszcza lesznowskiej parafii.

Twórcą pomnika jest Paweł Pietrusiński, a dzieło zostało sfinansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dziś płk Strzałkowski „obecny jest” wśród szkolnej społeczności w Lesznie. Patronuje ośrodkowi od 27 lat, a 4 maja minęła 30. rocznica jego śmierci. Spogląda na uczniów z muralu autorstwa Lili Fijałkowskiej, który powstał w ub. roku na ścianie ośrodka. Swoją duchową opiekę roztacza także pomnikowa postać pułkownika, który przysiadł na kamieniu nieopodal głównego wejścia do lesznowskiej placówki. Wciąż żyją jego idee: umiłowanie Ojczyzny oraz praca dla rozwoju dzieci i młodzieży. Cześć Jego Pamięci! MŁ

Film z uroczystości dostępny jest na stronach internetowych powiatu warszawskiego zachodniego i lesznowskiego ośrodka.


Pułkownik Jerzy Strzałkowski łączy w sobie niezwykłe cechy polskiego patrioty, kawalera Orderu Vitruti Militari, który z bronią w ręku walczył o wolność Ojczyzny. Był komendantem i organizatorem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” wsławionych szczególnie w walkach w Powstaniu Warszawskim na terenie stolicy i w partyzanckiej pięciodniowej bitwie pod Pociechą. Był również niezwykle skutecznym wychowawcą młodzieży. Swój talent pedagogiczny okazał już w latach przedwojennych organizując ośrodki wychowawcze dla sierot i młodzieży potrzebującej pomocy. Gdy w latach powojennych działał na warszawskim Muranowie, prasa określiła go „Ojcem tysiąca dzieci”, a osiedle muranowskie, którym zarządzał z ramienia administracji domów – „Młodzieżową Republiką Muranowską”. Młodzież miała tam swój własny samorząd, organizowała kluby, turnieje sportowe, koła zainteresowań, a także osiedlowe ogrody, miejsca spotkań i zabaw. Całe życie płk. Strzałkowskiego poświęcone było pracy dla dzieci i młodzieży. Działał m.in. w strukturach TPD, a także, w późniejszych latach, w środowisku kombatanckim, gdzie propagował pamięć o polskich bohaterach, uczestnikach walk o wolność Polski. W latach 80-tych przyjeżdżał często do lesznowskiego ośrodka – pamiętają go zarówno dawni uczniowie, jak i starsi pedagodzy z tej placówki.

MS 08/2021, 27 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *