Porady prawne

Procedura wymeldowania

Jestem inwalidą i mieszkam z bratem w mieszkaniu należącym do gminy. Ze względu na stan zdrowia przebywam od 10 miesięcy w zakładzie opieki leczniczej, ale mam zamiar po leczeniu wrócić do domu. Obawiam się, że brat do tego czasu wymelduje mnie z lokalu. Czy może to zrobić? I czy odpowiada on za leki jakie zażywam? Niektóre z nich zawierają morfinę i brat obawia się – moim zdaniem niesłusznie – że będzie odpowiadał prawnie jeśli coś mi się stanie pod wpływem tych medykamentów.

Istnieje procedura pozwalającą na wymeldowanie z mieszkania, ale naszym zdaniem w Pańskim przypadku będzie ona nieskuteczna. Nie mniej jednak Pański brat może próbować z niej skorzystać, choć najprawdopodobniej z bardzo mizernym skutkiem. Ustawa o ewidencji ludności przewiduje, że organ gminy może wydać z urzędu albo na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję o wymeldowaniu obywatela polskiego, który opuścił miejsce stałego pobytu i nie dopełnił obowiązku meldunkowego.

Do zastosowania tego przepisu potrzebne jest więc spełnienie łącznie dwóch warunków. Po pierwsze wniosek o wymeldowanie powinna złożyć uprawniona do tego osoba. Może to być właściciel – ani Pan, ani tym bardziej Pański brat nimi nie jesteście, bo zajmujecie lokal należący do gminy i to jej przysługują uprawnienia właścicielskie. Może to być też ktoś inny niż właściciel czyli osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu – tutaj pozostaje do wyjaśnienia czy Pański brat jest najemcą lokalu, czy też nie. Fakt, że ma meldunek w tym lokalu nie czyni go jeszcze najemcą. Nawet jeśli założymy, że brat dysponuje tytułem prawnym do lokalu i może złożyć wniosek o wymeldowanie, to będzie musiał przekonać gminę, że sam Pan opuścił miejsce swego stałego pobytu potwierdzone odpowiednim meldunkiem. I że uczynił Pan to na stałe i dobrowolnie. Naszym zdaniem nie ma na to żadnych szans. Wszystko dzięki temu, że organ administracji prowadzi w takim przypadku postępowanie administracyjne i sprawdza czy lokator dobrowolnie opuścił miejsce swego pobytu.

W Pańskim przypadku nie mamy do czynienia z opuszczeniem lokalu na stałe. Znalazł się Pan poza nim okresowo, to znaczy na czas podjęcia leczenia. Dla wymeldowania liczy się tylko to, czy ma Pan zamiar opuścić swoje miejsce pobytu na stałe czy nie. Ponieważ nie ma Pan takiego zamiaru – przymusowe wymeldowanie nie może mieć zastosowania. A jeśli chodzi o kontrolę nad zażywanymi przez Pana lekami stwierdzić należy, że brat nie ma żadnego prawa by w to ingerować.

MS 4 /2021, 18 marca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *