Porady prawne

Parking pod balkonem

Jeden z deweloperów chce zbudować koło mojego bloku osiedle domów. Pod tymi domami ma powstać spory parking przeznaczony dla aut nowych mieszkańców. Niepokoją mnie plotki, zgodnie z którymi parking ten ma się znaleźć dokładnie pod moim balkonem. Czy są przepisy, które określają w jakiej odległości może się on znajdować?

Tak! Polskie przepisy wyraźnie określają w jakiej odległości od budynków mieszkalnych mają się znajdować stanowiska postojowe (omawiane poniżej reguły dotyczą także zadaszonych oraz otwartych garaży wielopoziomowych). I tak muszą one wynosić w przypadku samochodów osobowych 7 metrów jeśli mamy do czynienia z małym parkingiem dla maksymalnie 10 aut. Większy – taki przeznaczony od 11 do 60 samochodów – musi się znajdować już 10 metrów od budynku. Największe parkingi – przeznaczone dla więcej niż 60 pojazdów – muszą być oddalone od budynków o 20 metrów. Jeśli mają na nich stać inne pojazdy niż samochody osobowe odległości się zwiększają i wynoszą odpowiednio: 10 metrów dla parkingu do 4 stanowisk postojowych, i 20 metrów dla parkingów dla większej liczby aut. Dodatkowo należy pamiętać, że przepisy nakazują też przy wyznaczaniu parkingów pamiętać nie tylko o ich odległości od budynków, ale także o ich odległości od granicy działki, na której domy te stoją. Jeśli mamy do czynienia z parkingiem dla maksymalnie 10 aut musi się on znajdować minimum 3 metry do granicy działki. Większe parkingi – takie od 11 do 60 stanowisk postojowych powinny być umiejscowione co najmniej 6 metrów od granicy działki. W przypadku aut innych niż osobowe te odległości wynoszą odpowiednio: 6 metrów od granicy działki dla parkingów do 4 stanowisk i 16 metrów dla parkingów większych.

Teoretycznie od tych reguł są wyjątki. Jeden z nich przewiduje, że parking może być w mniejszej odległości niż 7 metrów od budynku jeśli jest to niezadaszony parking składający się z jednego albo dwóch miejsc postojowych, ale tylko wtedy gdy dotyczy to samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym pod warunkiem, że parking ten zlokalizowany jest przy tym budynku. Mając na uwadze powyższe ograniczenia radzimy upewnić się czy deweloper spełnia je wszystkie. Jeśli nie – należy o tym zawiadomić odpowiednie organy.

MS 4 /2021, 18 marca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *