PIASTÓW

Poprawa efektywności energetycznej budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie

Miasto Piastów w 2021 r. złożyło wniosek o dofinasowanie termomodernizacji starej części Liceum Ogólno­kształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie.

21 marca 2023 r. Miasto Piastów podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 70% dofinansowania w kwocie 3,5 mln złotych z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 na refundację kosztów związanych z termomodernizacją budynku LO w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie”, w tym ze środków:

 • MF EOG > 2,98 mln zł oraz
 • budżetu państwa > 0,52 mln zł.

Udział Miasta Piastowa w kwocie > 1,50 mln zł na realizację projektu został już wniesiony w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Miasto otrzyma refundację części kosztów poniesionych na termomodernizację budynku szkoły, w tym m.in. na:

 1. modernizację instalacji c.o.,
 2. modernizację instalacji c.w.u.,
 3. montaż systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,
 4. montaż drzwi zewnętrznych o podwyższonych parametrach energooszczędności,
 5. docieplenie stropodachu niewentylowanego,
 6. docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 7. montaż okien o podwyższonych parametrach energooszczędności,
 8. montaż opraw oświetleniowych typu LED z czujkami ruchu,
 9. montaż instalacji PV.

Realizacja projektu planowana jest na 30 kwietnia 2024 r.

MS 3/2024, 28 marca 2024